מספר פריט : 962

‘שמא שתי רשויות הן?’ אלישע בן אבויה פוגש את מטטרון

מספר פריט : 962

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות קבלה
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  אמונה  ]  [  התגלות, מפגש עם אלהים  ]  [  חטא  ]  [  טכניקות מיסטיות  ]  [  טעות, שגיאה  ]  [  יצירי קסם- מלאכים ופיות  ]  [  כפירה, אתיאיזם  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  [  עולמות עליונים  ]  

ראה אלישע בן אבויה את מטטרון, שניתנה לו רשות לשבת לכתוב זכויותיהם של ישראל,

 אמר: לא הוי לא ישיבה ולא תחרות ולא עורף [שבכל צדיהן יש להם פנים] ולא עייפות, אמר: “שמא שתי רשויות הן!”

הכוהו [את מטטרון] ששים מכות של אש, אמרו לו: “מדוע לא קמת לפני אחר”

(בבלי, חגיגה טו ע”א)

(הציטטה מתורגמת מארמית)

זהו סיפורו של אלישע בן-אבויה, המכונה בתלמוד גם “אחר” (מתוך חרם, מכיוון שלא רצו להזכיר את שמו כמי שסטה לאמונה אחרת, כלומר היה “מין”).

בן-אבויה הוא אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס. בסיפור זה מתואר כיצד במהלך מסעו המיסטי, כשעלה למרום, “קיצץ בנטיעות” (עיוות, קלקל, את האמונה הנכונה).

איך קיצץ אלישע בנטיעות? אלישע ראה את מטטרון, שהיה חלק מהפמליה האלוהית, יושב. הואיל ומלאכים אינם יכולים לשבת לפי המסורת המקראית (“ורגליהם רגל ישרה”, יחזקאל א 7), טעה אלישע לחשוב “שמא חס ושלום ב’ רשויות הן”. כלומר הוא חשב כי מטטרון הוא אל אחר, נוסף, כך שיש שני אלים.

מטטרון נענש עונש חמור על כך שלא קם לפני “אחר” כשראה אותו, וגרם לו להעלות בדעתו שיש שתי רשויות (שני אלהים), ועל כן נענש והוכה בששים פולסאות (הצלפות) של אש.

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות קבלה
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  אמונה  ]  [  התגלות, מפגש עם אלהים  ]  [  חטא  ]  [  טכניקות מיסטיות  ]  [  טעות, שגיאה  ]  [  יצירי קסם- מלאכים ופיות  ]  [  כפירה, אתיאיזם  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  [  עולמות עליונים  ]  
דילוג לתוכן