מספר פריט : 4487

רינג’ (2002) האם רוחניות קיימת? האם היא יכולה להיות חלק מהחינוך?

מספר פריט : 4487

Wringe C. (2002). Is there spirituality/ Can it be part of education? Journal of Philosophy of Education (36)2.

בהתחשב בדרישת חוק החינוך הממלכתי המתוקן [ British Educational Reform Act 1988], המצפה מתכנית הלימודים לתרום להתפתחות הרוחנית של התלמידים ושל החברה, הכותב מבקש להעניק פרשנות ומשמעות לדרישה זו: הכנסה לדת מסוימת, עיסוק בשאלות הגדולות של החיים, מודעות עצמית, פענוח מצבי רוח ונפש, well-being לא חומרי של הילדים.  כל אלה הם, בעיני המחבר, אפיקים תקפים ולגיטימיים של דרישת החוק.

התפתחות רוחנית בסילבוס הלאומי של אנגליה ווולס:
הדרישה מופיעה  ב-National Curriculum Council’s Spiritual and Moral Development- a Discussion Paper (NCC, 1993) and OFSTED[Office for Standarts in Education] document (1994): Spiritual, Moral, social and Cultural Development

בספרים של בתי הספר היסודיים והתיכוניים, נאמר שהתפתחות רוחנית כוללת את הדברים הבאים:

  • ניסיונות התלמידים לענות על השאלות הגדולות של החיים ככל שסקרנותם על עצמם ועל העולם הולכת וגדלה.
  • תחושה הולכת וגדלה של עצמם, של ייחודיותם, הבנת כוחותיהם וחולשותיהם;
  • פיתוח הידע והכישורים להעשיר את חייהם הפנימיים;
  • ה-well being הלא חומרי שלהם.

יש הגורסים שהתפתחות רוחנית יכולה להתקיים דרך הוראת שפה, היסטוריה מדעים וכו..מטרת המאמר היא לטעון שיש משהו בקיום האנושי  שניתן להגדירו כ”רוחני” ואיננו יכול להיות מוסבר רק דרך תחומים אחרים.

ישנם חוקרים שטוענים שלא ניתן לדבר על התפתחות רוחנית מחוץ להקשר של דת מוסדית [White,1996]. זה בניגוד לרוח המסמכים הרשמיים שכן תפסו את ההתפתחות הרוחנית של האדם מחוץ להקשר דתי מובהק.

להאמין ברוחניות ובהתפתחות רוחנית מחוץ לגבולות דת ממוסדת כלשהי פירושו להאמין באפשרות להגיע לשלווה נפשית, התעלות, ועוד דברים שיכולה להניב דת ממוסדת בלי להזדקק לה.

דרך אחת לעשות זאת היא דרך עיסוק במה שהפילוסופים קראו “השאלות הגדולות של החיים“. כאן המקום לתת את הדעת מה הן השאלות שיכולות להשתייך לקטגוריה זו? כי התשובות שנתן להם עשויות להשפיע עמוקות על חיינו.

בעבר, רבים קשרו שאלות אלה לקיומו או אי קיומו של האל ורצונו בולם.

בעיני אחרים, השאלות האלה משתנות עם הגיל אבל בכל מקרה לא קשורות לאמונות ספציפיות.

סוג אחר של שאלות קשור לערכים החשובים של האדם.

סוג נוסף הוא תהליך של הכרה עצמית, מודעות עצמית לחזקות וחולשות וכו..מחנכים רבים עסקו בזה לאחרונה [Newby, Kibble].

התכנית הלאומית גם מדברת על חיים פנימיים [Inner life]

דבר נוסף הוא המושג של well-being.

סיכום:

  • ישנם דברים  כגון שפה מוזרה, מעורפלת, המדברת “גבוה גבוה”, או מצבי נפש קיצוניים שאינם משרתים את הדבר הרצוי.
  • התפתחות רוחנית יכולה להיות קשורה לתחומים אחרים רבים אבל הוא מצביע על דבר שלא יכול למצוא את מלוא ביטויו בתחומים אחרים.
  • מה שנשאר כשאלה פתוחה היא לדעת עם המילים  “רוחניות” והתפתחות רוחנית, על כל אי-הבהירות שלהם מסייעים להבין את ההתפתחות האישית של האדם  או להיפך, מטעים ומבלבלים ומביאים מחנכים לתובנה שרק בספירה הדתית הם יכולים להיות מובנים.
  • בגלל הקושי להגדיר אותה, קושרים לה ביטויים טרנסנדנטיים , נצחיים וכו..
נכתב ע"י: רינג' קולין.
דילוג לתוכן