מספר פריט : 298

קרן תל"י

מספר פריט : 298

תכנית תל"י (תגבור לימודי יהדות) היא תכנית חינוכית ייחודית המשותפת למשרד החינוך ולקרן תל"י. היא מבוססת על רצונם של הורים ומחנכים לתגבר את לימודי היהדות בבית-הספר על ידי העשרת תוכנית הלימודים הרשמית בתכנים יהודיים-ציוניים נוספים. קרן תל"י פועלת  תחת החסות האקדמית של מכון שכטר למדעי היהדות בירושלים.

חינוך תל"י שואף לעצב אישיות רחבת אופקים, פתוחה לרוח הזמן אך נאמנה למורשתה, פלורליסטית והומניסטית שעולמה מורכב הן מרבדי התרבות היהודית והן מרבדי התרבות הכללית.

חינוך תל"י נולד כתוצאה מיוזמה חינוכית, שהחלה לפעול בשנת 1976. קבוצת הורים ירושלמיים ביקשה ליצור מסגרת חינוכית חדשה לחינוך ילדיהם, מסגרת אשר תעמיד את העיסוק בזהות היהודית-ישראלית-מודרנית של הלומד במרכז הווייתו. מסגרת זו נועדה לשמש כאלטרנטיבה לשתי מסגרות החינוך האחרות שעמדו אז לפניהם – מערכת החינוך הממלכתי הכללית ומערכת החינוך הממלכתי-דתי].  בשנה זו הוקם בית הספר הראשון בגבעה הצרפתית בירושלים.

בעשור השנים שאחרי הקמת בית-ספר תל"י הראשון, הועתקה התוכנית שיזמו ההורים הירושלמיים בעשרה יישובים נוספים בארץ. כך, ממענה לבעיה מקומית, התפתחה היוזמה והפכה לתפיסת עולם ולמפעל חינוכי רחבים יותר, בעלי יומרה לאומית וכלל ארצית בתחום החינוך היהודי במדינת ישראל.

קבוצת המייסדים הצליחה לרתום את משרד החינוך למפעלה ולצרפו אליה כשותף, ובמקביל לכך להקים, בשנת 1987, גוף ארגוני-חינוכי, שתפקידו להעניק סיוע כלכלי ופדגוגי לבתי-ספר שכבר היו משולבים ביוזמה. גוף זה נקרא "קרן החינוך למען בתי-ספר תל"י.

בשנת הלימודים תשע"ה מקיפה המערכת החינוכית של תל"י 96 בתי-ספר, וקרוב ל-200 כיתות גן ברחבי הארץ, המשרתים קרוב ל-45,000 תלמידים.

אידאולוגיה חינוכית
שורשיו האידאולוגיים של חינוך תל"י נעוצים בהגות החינוכית של משפחות יהודיות קונסרבטיביות שיזמו ופעלו להקמת בית ספר תל"י הראשון בירושלים. חזונם החינוכי שילב הקניית הרגלים של קיום מצוות (כגון ברכות, תפילות, מצוות בין אדם לחברו) בגילאים הצעירים, לימוד ביקורתי של המקורות בגילאים בוגרים יותר ויצירת הווי ואקלים בית-ספרי המזמנים חוויות רוחניות, אסתטיות ודתיות רבות משולבות עם חינוך למעורבות חברתית ועיסוק במצוות בין אדם לחברו.

במהלך השנים, המגע עם אוכלוסיות שונות ומגוונות והרצון להפוך לתנועה חינוכית רחבה ומשפיעה יותר הביאו את חינוך תל"י להתנתק מזיקה תנועתית כלשהי, להפוך למסגרת חינוכית פלורליסטית ופתוחה לביטויים שונים ורבים של זהות יהודית ולאמץ גישה חינוכית  "מכוונת קהילה" המציעה כלים לעיצוב זהות יהודית-ישראלית-מודרנית,  עבור קבוצות רחבות המחפשות "שביל זהב" בין אורתודוקסיה דתית לחילוניות אידאולוגית נטולת מטען יהודי משמעותי.

לאתר של קרן תל"י

דילוג לתוכן