מספר פריט : 4346

קסלר ווויבר (2011) ששה מעברי ילדות: מודל לטקסי מעבר בבית ספר. בתוך ג’ונסון אוסטרה וווב, מרילין ניגלי לחנך מהלב: גישות תיאורטיות ופרקטיות לחינוך טרנספורמטיבי

מספר פריט : 4346

Kessler, R. with Weaver, L. (2011). The six passages of childhood: A model for school-based rites of passage. In Aostre N. Johnson & Marilyn Webb Neagley.  Educating From the Heart: Theoretical and Practical Approaches to Transforming Education. Plymouth: Roman & Littlefield Education

פרק זה מתאר קוריקולום של טקסי מעבר שפיתחה קסלר. טקסי מעבר אלו פונים לשש תחנות בחיים. כאן סיכמתי רק את הרציונאל של התוכנית. הפרק מתאר את הטקסים עצמם. כאשר תלמידים עוברים משנה לשנה הם “צריכים להיפרד ממערכות יחסים עם אחרים וגם מהילדות עצמה” (עמ’ 51). אלו זמנים מאתגרים הן לילדים והן למשפחות משום ששני הצדדים מתמודדים עם זהויות חדשות. קסלר טוענת ש”החוסר בתמיכה במעברים והחוסר בהתנסויות חונכות משפיעות ישירות על אחוזי הנשירה הגבוהים שאנו עדים להם ברמה הלאומית בקרב תלמידים בשנים הראשונות של תיכון ושל חינוך גבוה” (עמ’ 51). האנתרופולוג ארנולד ון גנפ (2004) טבע את המושג “טקס מעבר” ב 1909, וזיהה שלושה שלבים של התנסות בחניכה בקרב מתבגרים: חציצה  –  נפרדות מהידוע ויצירת מקום לחדש, סף – שלב מעבר שמאופיין בהעדר זהות ולעתים בהעדר כיוון, השתלבות מחדש – כניסה מחודשת לעולם החיים. קסלר מתארת ששה טקסי מעבר הכוללים: מעבר לגן, לבית ספר יסודי, לחטיבה, סיום חטיבת ביניים, תיכון, מעבר מהתיכון וטקס מעבר נוסף שקשור בכניסה של תלמיד חדש לכיתה. הפיתוח של שבעת השערים שמוצג בספר של קסלר לב החינוך (בסקירה זו) מהווה בסיס לקוריקולום טקסי המעבר שהיא מתארת בפרק זה.


This chapter describes Kessler’s development of the school-based rites of passage program (SBROP) that constitutes a curriculum of six transitions in life. As students move from one year to the next, they “must say good-bye not only to relationships with others but also to a childhood self.” (p. 51) these are challenging times both for the children and for the families as both sides struggle with new identities. Kessler maintains that “the lack of support for transitions and the absence of initiation experiences may directly impact the high dropout rates we are seeing nationally in first-year students in both high school and college.” (p. 51). Anthropologist Arnold van Gennep (2004) coined the term “rite of passage” in 1909, and identified three phases associated with adolescent initiation experiences: severance – a separation from the known and making room for something new, threshold – a liminal phase characterized by lack of identity and sometimes disorientation, reincorporation – a reentering into worldly life. Kessler thus describes six passages including: passage into kindergarden, into elementary school, middle school, completing middle school, highschool, senior passage and one more passage that concerns a rite of passage for newcomers (acceptance of new students). Kessler’s seven gateways developed in The Soul of Education support the rites of passage curriculum.

דילוג לתוכן