מספר פריט : 6057

פרמידת הצרכים – אברהם מאסלו

פרמידת הצרכים - אברהם מאסלו

מספר פריט : 6057

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
תראפיה ופסיכולוגיה
  מילות מפתח
אדם, אנושות  ]  [  בחירה, בחירה בטוב  ]  [  גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  האדם במרכז, הומאניזם  ]  [  הפוטנציאל האנושי, מיצוי הפוטנציאל, מימוש הפוטנציאל  ]  [  זהות, עצמי, מי אני  ]  [  צורך  ]  

מאסלו טען כנגד שתי התיאוריות ששלטו בתחום הנפש עד לשנות ה-50, התיאוריה הפסיכואנליטית והתיאוריה ההתנהגותית, כי הן מתייחסות בעיקר לחלקים השליליים והפתולוגיים של הקיום האנושי. הוא האמין שדרושה הבנה מהותית יותר של החלקים המסוגלים והיצירתיים של האדם. העקרון המרכזי של הפסיכולוגיה ההומניסטית, שמאסלו היה ממוביליה, הוא כי האדם הוא יצור יצירתי, והוא שואף לצמיחה אישית ולהגשמה עצמית דרך התגברות על המכשולים הניצבים בדרכו. בניגוד לביהביוריזם ולפסיכואנליזה, הוא האמין שהאינדיבידואל האנושי הוא שלם, ולא ניתן לפרק אותו לגורמים. כמו כן, הוא טען שמחקר בבעלי חיים אינו רלוונטי להבנת התנהגותם של בני אדם, לאור ההבדלים המהותיים בקיום הפסיכולוגי בין בני אדם לבין חיות אחרות. “הטבע האנושי”, אותו הגדירה התיאוריה הפסיכואנליטית כמורכב מכוחות אלימים והרסניים, אינו רשעות מולדת, וטבעו של האדם הוא טוב, או לכל הפחות ניטראלי מלידתו. עם זאת, הסביבה יכולה לסכל את שאיפותיו המולדות של האדם להגשמה וליצור שנאה והרס עצמי.

תרומתו המוכרת ביותר של מאסלו הוא בתיאוריית פירמידת הצרכים. על פי מאסלו, הצרכים והמניעים המפעילים את בני האדם הם פיזיולוגיים ופסיכולוגיים כאחד, וניתן לסדר אותם בסדר היררכי עולה, על פי רמת הדחיפות שלהם לאדם. רוב הצרכים נובעים ממניעי חסך, קרי, צרכים שהאדם חייב לקבל אותם כדי לחוש מסופק, וכאשר הם מתמלאים במידה מספקת הם מביאים אותו למצב של איזון. את מניעי החסך חילק מאסלו ל-4 רמות, מהנמוך לגבוה: צרכים פיזיולוגיים, צרכי ביטחון, צרכי שייכות ואהבה וצרכי הערכה. אם הצרכים הפיזיולוגיים מתמלאים, עובר האדם לעסוק במילוי צרכי הביטחון, וכך הלאה. רק כאשר מילוי מניעי החסך מסתיים בצורה כזו שהוא משני בחייו של האדם, הוא יכול לעבור למניעי גדילה. מניעי הגדילה כוללים צרכים של הגשמה עצמית, עימם זוכים להתמודד רק המעטים שהצליחו לצלוח את מניעי החסך, והם מחולקים לצרכים קוגניטיביים (להעמיק את הידע ואת הלמידה), צרכים אסתטיים (להכיר ביופי של הטבע ולהתפעל ממנו) וצרכי מימוש עצמי (להגשים את מי שאני באמת).

למידע נוסף על אברהם מאסלו, מתוך האתר טיפולנט, לחץ כאן.

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
תראפיה ופסיכולוגיה
  מילות מפתח
אדם, אנושות  ]  [  בחירה, בחירה בטוב  ]  [  גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  האדם במרכז, הומאניזם  ]  [  הפוטנציאל האנושי, מיצוי הפוטנציאל, מימוש הפוטנציאל  ]  [  זהות, עצמי, מי אני  ]  [  צורך  ]  
דילוג לתוכן