מספר פריט : 4114

פיזיקת הקוואנטים, תיאוריית הקוונטים

פיזיקת הקוואנטים, תיאוריית הקוונטים

מספר פריט : 4114

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  מילות מפתח
בריאה  ]  [  גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  טבע, כוחות הטבע, פלאי הטבע  ]  [  מדע, מחקר, אקדמיה  ]  [  מחלה, חולי, ריפוי, רפואה, בריאות  ]  [  פרדוקס  ]  [  פרשנות, פירוש, הרמנויטיקה  ]  
אנימציה הממחישה את מכניקת הקוואנטים

תיאוריית הקוואנטים בפיזיקה התפתחה באמצע המאה ה-20, ויצרה ערעור של תפיסות רבות מקובלות בנוגע לחומר, לוודאות ולאובייקטיביות של הניסוי המדעי.

“קוואנטום” הוא מונח בפיזיקה המציין את היחידה הקטנה ביותר, והתיאוריה פותחה ביחס לניסוי שבחן את הפוטון, היחידה הקטנה ביותר המרכיבה את האור.

התיאוריה קשה להבנה ולניסויים הכרוכים בה הוצעו פירושים רבים על ידי פיזיקאים ופילוסופים שונים, כגון נילס בוהר. אלברט איינשטיין, שהתקשה לקבל את התיזה, טען כנגדה כי “אלהים אינו משחק בקוביות”.

תיאוריה זו אומצה בחום בידי השיח הרוחני שצמח ברבע האחרון של המאה ה-20, שטען בעקבותיה כי המדענים מיושנים ומקובעים ואינם מוכנים להכיר בשינוי הפרדיגמטי הנדרש בתפיסותיהם ובמדע בכלל. הפרשנות הרוחנית מדגישים כי מכניקת הקוונטים מוכיחה שהתפיסה המודרניסטית לגבי חומר מוטעית – אין ניגוד, אלא יש רציפות בין חלקיק (חומר) לגל (לא-חומר). היו שאף הרחיבו טענה זו כנגד המטריאליזם של המדע (הרדוקציה לחומר) וטענו שיש לנטוש את הגישה הדואליסטית במדע ובמודרנה ובמקומו לאמץ פרדיגמות הוליסטיות של “גם וגם” (במקום “או-או”). כמו כן, הניסויים הקשורים בתיאוריית הקוונטים מוכיחים, לפי פירושים רוחניים מרחיבים, כי הציפיות של המדען/נסיין משפיעות על תוצאות הניסוי. לכן, הם מדגישים כי המציאות בסופו של דבר היא תוצאה של פרשנות סובייקטיבית.

במעגלים רוחניים, היו שטענו כי תיאוריית הקוונטים מוכיחה את הרציפות בין גוף לנפש, את השפעתה של המחשבה של הפרט על בריאות גופו, ואף את האפשרות לבריאת מציאות בכח המחשבה/כוונה/ציפיה.

נכתב ע"י: ד"ר מריאנה רוח מדבר.
  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  מילות מפתח
בריאה  ]  [  גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  טבע, כוחות הטבע, פלאי הטבע  ]  [  מדע, מחקר, אקדמיה  ]  [  מחלה, חולי, ריפוי, רפואה, בריאות  ]  [  פרדוקס  ]  [  פרשנות, פירוש, הרמנויטיקה  ]  
דילוג לתוכן