מספר פריט : 4077

פאלמר (1998) האומץ ללמד: לחקור המרחב הפנימי של חיי מורה

מספר פריט : 4077

Palmer, P. (1998). The courage to teach: Exploring the inner landscape of a teacher’s life. San Francisco: Jossey-Bass.

האומץ ללמד הוא במקביל רפלקציה של פאלמר עצמו על קריירת הוראה בת עשורים רבים, ותיאור גישתו הפדגוגית להוראה טובה. זהו מסע אל עבר החיים הפנימיים של מורה המחוייב לייעודו, ובכך הספר מייצג יותר מכל את המאבקים שבחיים כאלו ואת האהבה למקצוע חרף מאבקים אלו ואולי בגללם. התזה הבסיסית של פאלמר היא ש”אנו מלמדים את מי שאנו” (עמ’ 1), כלומר, גם אם חומר הלימוד תמיד נמצא שם, ההוראה מייצגת את התשוקה ואת החיבור של המורה למקצוע יותר מכל דבר אחר. השאלה הבסיסית ביותר שיש לשאול איננה “מה” בדעתנו ללמד? או אפילו “למה” אנו מלמדים זאת? אלא “מיהו העצמי המלמד?” (עמ’ 4). משאלה זו נולדות כל יתר השאלות שלנו “כיצד איכות העצמי שלי יוצרת או מעוותת את האופן בו אני מתייחס לתלמידים, לחומר הלימוד, לקולגות, לעולם? איך ממסד דתי משמר ומעמיק את העצמיות שממנה נובעת הוראה טובה?” (עמ’ 4). הדרך לחשיפת שאלות ה”מי” היא איטלקטואלית, רגשית, ורוחנית: אינטלקטואלית – כמייצגת את האופן בו אנו חושבים על הוראה ולמידה. רגשית – כמייצגת את האופן בו אנו ותלמידינו מרגישים במהלך ההוראה והלמידה. רוחנית – “בדרכים המגוונות שבהן אנו עונים על הכמיהה של הלב להיות מחובר למלוא רוחבם של החיים – כמיהה שמחיה את האהבה ואת העבודה, ובעיקר את העבודה הקרויה הוראה” (עמ’ 5).

לא ניתן להפחית הוראה לטכניקה. הוראה טובה מבוססת על זהות: “כנקודה מתפתחת שבה כל הכוחות שמכוננים את חיי מתלכדים במיסתורין של העצמי” (עמ’ 13) ועל יושרה: “כל שלמות שאני מצליח למצוא בתוך הנקודה הזו בזמן שהכוחות שלה מעצבים ומעצבים מחדש את הדפוסים של חיי” (עמ’ 14). סמכות בהוראה מתפתחת רק כשהמורה מגלם את האיכויות הללו או מגלה אותן מחדש כשהן נאבדות.

פאלמר מתאר ששה מתחים פרדוקסאליים שנדרשים כדי לכונן מרחב למידה והוראה. מרחב כזה הוא: מוגבל ופתוח, ידידותי אך טעון, מזמין את קולו של היחיד ואת קולה של הקבוצה, מכבד את הסיפורים “הקטנים” של היחיד ואת הסיפור ה”גדול” של חומר הלימוד והמסורת, תומך בלבדיות ומקיף אותה בקהילתיות, מזמין שקט ודיבור (עמ’ 77-74).

פאלמר פיתח תוכנית של ריטריטים המבוססים על ספר זה. בריטריטים אלו מחנכים לומדים את העקרונות שפאלמר מתאר ומטפחים את המורה הפנימי. ראה אתר זה לתיאור התוכנית ולחומרים נוספים על פארקר פאלמר: http://www.couragerenewal.org/courage-to-teach. כמו כן ר’ פאלמר (2003) בסקירה זו.


The Courage to Teach is both a reflection of Palmer over his own teaching career spanning a number of decades, and a rendition of his pedagogical approach to good teaching. It is a journey into the inner life of a committed teacher, and as such, most of all it reflects the struggle of teaching and the love for this profession despite the struggle and because of it. Palmer’s basic thesis is that “we teach who we are” (p. 1) that is, while the subject matter is certainly there, teaching reflects the passion and connection of the teacher to the subject matter, more than anything else. The fundamental question that should be asked then is not “what” are we going to teach? Or even “why” do we teach it? But rather “who is the self that teaches?” (p. 4). From this question other auxiliary questions are derived: “How does the quality of my selfhood form – or deform – the way I relate to my students, my subject, my colleagues, my world? How can educational institutions sustain and deepen the selfhood from which good teaching comes?” (p. 4). The path towards unfolding the “who” question is intellectual, emotional, and spiritual: Intellectual – reflects the way we think about the act of teaching and learning, emotions – the way we and our students feel in the act of teaching and learning, spiritual – “the diverse ways we answer the heart’s longing to be connected with the largeness of life – a longing that animates love and work, especially the work called teaching.”  (p. 5).

Teaching cannot be reduced to technique. Good teaching is -based on identity: “an evolving nexus where all the forces that constitute my life converge in the mystery of self” (p. 13) and integrity: “whatever wholeness I am able to find within that nexus as its vectors form and re-form the pattern of my life.” (p. 14). Authority of teaching evolves only when one gains these features or re-gains them when they are lost.

Palmer describes six paradoxical tensions for creating a teaching and learning space. These entail a space that is: bounded and open, hospitable and “charged”, inviting the voice of the individual and the voice of the group, honor the “little” stories of the individual and “big” stories of the disciplines and tradition, support solitude and surround it with the resources of community, and welcome silence and speech (pp. 74-77).

Palmer has developed a program that consists of retreats based on The Courage to Teach in which educators are taught Palmer’s principles for cultivating the inner-teacher. Refer to the following website for more information about these programs and about Parker Palmer. (http://www.couragerenewal.org/courage-to-teach)

נכתב ע"י: פאלמר פרקר.
דילוג לתוכן