מספר פריט : 3956

סרוגולו (2003) רוחניות בת זמננו דרך מבטה של הפסיכולוגיה של הדת

מספר פריט : 3956

הפסיכולוגיה האנגלו-סקסית מקדישה תשומת לב רבה לחשיבות הרוחניות כגורם מקדם בריאותו הנפשית של האדם, איזונו תחושת ה- well-beingשלו והתפתחותו.
בנוגע ליחס בין הרוחני לדתי, ניתן להצביע על שתי מגמות עיקריות:

  • ההבנה שלכל דת ממוסדת יש מרחב רוחני
  • נטייה עכשווית להבין שישנו מרחב רוחני מחוץ לדת הממסדית. המאמר הזה מבקש להתמקד בנטייה שנייה זו.

האם ההסבר היחיד לתופעת הרוחניות המודרנית הוא סוציולוגי-קרי-פרוק הממסדיות הדתית והחלפתה בדת אינדיווידואלית?

האם ניתן לקבוע ש”רוחניות” הוא אחד הממדים הבסיסיים של הקיום האנושי יחד עם הממדים הקוגניטיביים, חברתיים, פוליטיים ורגשיים?
המאמר יתמקד בשלוש שאלות:

  1. הדרך בה אנשים מבינים את תופעת הרוחניות והמכנה המשותף של כל התובנות הנ”ל.
  2. המאפיינים הפסיכולוגים של האנשים המקיימים שיח חי וקיומי עם רוחניות.
  3. מיפוי ההבדלים בין רוחניות ודתיות מסורתית.

המחקר גם יתבסס על מחקרים שנעשו בבלגיה וארה”ב בנושא.

במחקר שנעשה על 2000 נחקרים בבלגיה, הרוב המובהק קבע שרוחניות חשובה יותר בחייהם מאמונה באל או דת .

ברוב המחקרים, 20-25% מגדירים את עצמם כרוחניים לא דתיים. תופעה זו בולטת במיוחד אצל צעירים.

לגבי תוכנה של הרוחניות, מי שבא מהעולם הדתי מגדיר אותה כחיפוש אחר הקדושה [recherche du Sacre].

האם הרוחני מכיל את הדת או ההיפך?רוב הנשאלים מאמין שרוחניות היא זו המכילה את הדת [39%] ולא ההיפך[10%]!

רוחניות נובעת מעצמאות האדם ביחס לדת הממוסדת, תהליך אישי, חיבור עמוק יותר עם העולם, ניסיון מעשי לחיבור, כולל דרך פרקתיקות מדיתטיביות, והסתייגות מחומריות יתר.

רבים נוטים להגדיר רוחניות כחיפוש משמעות, גם אלה הפועלים בתוך הדת הממוסדת. בתוך האמונה הדתית, יש לרוב, תשובות לשאלות של מהות החיים, דבר היוצר טעם לחיים ואופטימיות.

מחקרים מראים שלא דת ולא רוחניות נובעים מהפרעה נפשית.

רוחניות מספקת פחות תמיכה חברתית מדת ממוסדת.

קווי אופי שהמחקר סווג כבסיסיים:

  • אופי נברוזי [דאגן, מתוח, חשדן ושלילי]
  • חברי וחיובי
  • מצפוני ואחראי
  • התנסותי
  • מוחצן

במידה מסוימת, ניתן לקבוע שרוחניות היא ביטוי מודרני של הדתיות בעולם שהפסיק להיות דתי.

נכתב ע"י: סרוגולו ו..
דילוג לתוכן