מספר פריט : 7698

ספר הכוזרי – רבי יהודה הלוי

ספר הכוזרי - רבי יהודה הלוי

מספר פריט : 7698

  קהלי יעד
מבוגרים
  סוג ספר
ספר עיון
  מילות מפתח
אמונה  ]  [  בין-דתות  ]  [  היגיון, שכלתנות, תבונה, רציונליזם, אינטלקטואליות  ]  [  חכמה, תבונה, תובנה  ]  [  ישראל  ]  

“הכוזרי” הוא ספרו הפילוסופי של רבי יהודה הלוי (ריה”ל) שנכתב במאה ה- 12 בספרד בשפה הערבית-יהודית ונקרא במקור: “הספר להגנת הדת המושפלת והבזויה”. יהודה אבן תיבון, המתרגם הראשון של הספר לעברית, הוא שנתן לספר את שמו – “הכוזרי”, על שם מלך הכוזרים.

הספר כתוב במתכונת של דו שיח ארוך בין המלך – “הכוזרי” ובין החכם היהודי – “החבר”. המלך מציג בספר שאלות נוקבות על תורת ישראל ועל גורל העם היהודי, והחכם היהודי משיב בכנות; ובהיעדר תשובה אף מוכן להודות “מצאת מקום חרפתי, מלך כוזר”.

בספר זה מתווכח יהודה הלוי עם הפילוסופיה ועם שתי הדתות השליטות – הנצרות והאסלאם, במטרה להוכיח את אמיתותה של דת ישראל, לחזק את האמונה “בלב כל יחיד ובלב האומה כולה”  ולהדגיש את “טיבה וערכה של בחירת [עם] ישראל” כיסוד בהגותו.

 

  קהלי יעד
מבוגרים
  סוג ספר
ספר עיון
  מילות מפתח
אמונה  ]  [  בין-דתות  ]  [  היגיון, שכלתנות, תבונה, רציונליזם, אינטלקטואליות  ]  [  חכמה, תבונה, תובנה  ]  [  ישראל  ]  
דילוג לתוכן