מספר פריט : 3812

סאראת’ (2006) מדיטציה, יצירתיות ותודעה: מיפוי העתיד של חינוך גבוה

מספר פריט : 3812

Sarath, E. (2006). Meditation, creativity, and consciousness: Charting future terrain within higher education. Teachers College Record, (108) 9, 1816-1841

מאמר זה מתאר גישה אינטגרטיבית ברוח תפיסותיהם של הוגים כקן וילבר, רוברט פורמן, ג’ני ווייד, וויליאס סטייס, יוסטון סמית’ ואחרים. סאראת’ טוען כי “חקר התודעה הוא נושא קריטי לחינוך בעיקר מהזוית האינטגרטיבית שיכולה להביא משמעות רבה מתוך ההקשרים הרבים והשנויים במחלוקת המאפיינים אותה” (עמ’ 1822). הוא מציע לימוד כזה כ”תנועה מההתמקדות הקונבנציונאלית של החינוך על ידע מרמת אדם-שלישי לעבר גישה הכוללת גם גישות אדם-שני ואדם-ראשון” (עמ’ 1817). תפיסתו את החינוך מעוגנת אם-כך בלימוד התודעה. סאראת’ סוקר גישות שונות לחקר זה ואת הבעיות השונות העולות מהן. הפדגוגיה של חקר כזה כוללת שיטות חקר של אדם-ראשון, שני ושלישי. מדיטציה היא שיטת מחקר מרמת אדם-ראשון והיא מומשגת כרוחנית. “באופן עקרוני, כל החיים יכולים להיות מדיטציה. רוחניות איננה משהו שיש לחתור אליו כנפרד מהיומיום. היא האינטגרציה הספונטנית של הטרנסצנדנטי עם כל נשימה, כל מחשבה, כל תשוקה, כל פעולה וכל אינטראקציה” (עמ’ 1828).

סאראת’ פונה לתאר את האופן בו ניתן לכלול מדיטציה בחינוך גבוה באופן פרקטי. הוא מציע מספר הצעות בהסתמך על התוכנית עליה הוא אמון באוניברסיט מישיגן. הוא מבדיל בין מדיטציה פורמאלית ובלתי פורמאלית, ונוגע בעניינים שונים הקשורים להערכת תוכניות מסוג זה. (ר’ גם סאראת’ 2003 בסקירה זו לפירוט נוסף).

פדגוגיה: החידוש שמביא סאראת’ מבחינה פדגוגית קשור ביצירת מה שהוא מכנה “מרחב-פנימי-קוריקולרי.” בכך נכללים לימודי מדיטציה במרכזים מחוץ לקמפוס על פי בחירת הסטודנטים. גישה זו עוקפת את הבעייתיות שעולה מתוך המחשבה שתוכניות שמכניסות מדיטציה לתחומי האוניברסיטה עלולות להפוך מסיונריות (עמ’ 1835).


Sarath’s paper reflects an integrative approach along the lines of thinkers such as Ken Wilber, Robert Forman, Jenny Wade, William Stace, Huston Smith, and others. He argues that: “the study of consciousness is a foundational educational topic whose study, particularly from an integral perspective, can bring profound meaning to the educational enterprise, and that its contentious nature can be harnessed as a source of rich connections to a wide range of educational terrain.” (p. 1822). He then proposes such study as: “a movement from education’s conventional focus on third-person knowledge toward a more inclusive approach that also includes second- and first-person approaches to knowledge.” (p. 1817). His conception of education is thus reflected in a study of consciousness. Sarath reviews diverse approaches to the study of consciousness and their current problems. The pedagogy for such inquiry involves first, second and third-person methods. Meditation as first person inquiry is conceptualized as spiritual: “Ultimately, all of life can be a meditation. Spirituality is not something to be pursued or experienced separately from day-to-day existence. Rather, it is the spontaneous integration of transcendence into every breath, every thought, every desire, every action, every interaction” (p. 1828).

Sarath then turns to the practicalities of incorporating meditation in higher education and makes a number of suggestions in this respect based on his directing the Michigan University’s creativity and consciousness program. He distinguishes between formal and non-formal meditation practices, and touches diverse aspects concerning accreditation and other. (Refer to Sarath (2003) in this review for more on this).

Pedagogy: a novel approach I found in Sarath’s paper lies in the establishment of an ICS (internal-curricular-space). This is manifested in students’ study of meditation within off-campus centers while taking courses in the field of consciousness at the university. There are a number of advantages to this approach one of which is that it bypasses the institutions imposing certain spiritual worldviews since the formal training is done outside campus in a meditational center chosen by the student. (p. 1835).

נכתב ע"י: סאראת'.
דילוג לתוכן