מספר פריט : 6990

מתנה טובה… – תלמוד בבלי

מתנה טובה... - תלמוד בבלי

מספר פריט : 6990

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  חכמה, תבונה, תובנה  ]  [  מצוות, עול מצוות  ]  [  מתנה  ]  [  שבת  ]  

 

אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה:

“מתנה טובה יש לי בבית גנזי

ושבת שְׁמָהּ,

ואני מבקש ליתנה לישראל –

לך והודיעם.”

(תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף י, ע”ב)

 

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חזל יהדות
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  חכמה, תבונה, תובנה  ]  [  מצוות, עול מצוות  ]  [  מתנה  ]  [  שבת  ]  
דילוג לתוכן