מספר פריט : 8854

משל מהאינדיק – רבי נחמן מברסלב

משל מהאינדיק - רבי נחמן מברסלב

מספר פריט : 8854

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות תראפיה ופסיכולוגיה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
זהות, עצמי, מי אני  ]  [  חיים  ]  [  לבוש, בגד  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  מחלה, חולי, ריפוי, רפואה, בריאות  ]  [  שיגעון  ]  [  שינוי, טרנספורמציה, טקסי מעבר  ]  

המשל מהאינדיק. שפעם אחת בן המלך נפל לשגעון שהוא עוף הנקרא הינדיק, וצריך לישב ערום תחת השֻולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו הינדיק.

וכל הרופאים נואשו מלעזור לו ולרפאותו מזה, והמלך היה בצער גדול מזה. עד שבא חכם אחד ואמר: ‘אני מקבל על עצמי לרפאותו’. והפשיט גם כן את עצמו ערום וישב תחת השולחן אצל בן המלך וגם כן גרר פירורים ועצמות.

ושאלו בן המלך: ‘מי אתה ומה עושה פה’? והשיב לו: ‘ומה אתה עושה פה’? אמר לו אני הינדיק, אמר לו אני גם כן הינדיק, וישבו שניהם יחד כך איזה זמן עד שנעשו רגילים זה עם זה.

ואז רמז החכם והשליכו להם כותונת, ואמר החכם האינדיק לבן המלך, אתה חושב שהינדיק אינו יכול לילך עם כתונת, יכולים להיות לבוש כתונת ואף על פי כן יהא הינדיק. ולבשו שניהם הכותונת.

ואחר איזה זמן רמז והשליכו להם מכנסים. ואמר לו גם כן כנ”ל, אתה חושב שעם מכנסיים לא יכולים להיות הינדיק וכו’ עד שלבשו המכנסיים, וכן עם שאר הבגדים.

ואחר כך רמז והשליכו להם מאכלי אדם מהשולחן, ואמר לו אתה חושב שאם אוכלים מאכלים טובים אוז מען שוין קיין הינדיק ניט. מען קען עסיק און אויך זיין הינדיק ואכלו.

ואחר כך אמר לו אתה חושב שהינדיק מוכרח להיות דווקא תחת השולחן, יכולים להיות הינדיק ולהיות אצל השולחן.

וכן התנהג עמו עד שריפא אותו לגמרי.

והנמשל מובן למבינים.

 

מתוך ר’ שמואל הורביץ, “מעשיות ומשלים”, סיפורים נפלאים, ירושלים תרצ”ה, עמ’ ס”א- ס”ב (בדפוסים מאוחרים, “מעשיות ומשלים”, סיפורים נפלאים, נדפס יחד עם הספר כוכבי אור, ירושלים תשל”ב, עמ’ כ”ו –כ”ז). מובא גם בספר סיפורים חדשים [ס”ח] עמ’ ס”ג – ס”ד; ש. מ. זינקובר [ר’ נתן אנשין], מבועי הנחל [מה”נ], טבת תשמ”א, חוברת 37, “בן המלך והחכם”, עמ’ ל”ה – ל”ז, ובשיח שרפי קודש [שש”ק], כרך א’, אות תקפ”א.

 

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות תראפיה ופסיכולוגיה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
זהות, עצמי, מי אני  ]  [  חיים  ]  [  לבוש, בגד  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  מחלה, חולי, ריפוי, רפואה, בריאות  ]  [  שיגעון  ]  [  שינוי, טרנספורמציה, טקסי מעבר  ]  
דילוג לתוכן