מספר פריט : 3646

משל היין ההונגרי – טעם בל יישכח (ר’ נחמן מברסלב)

משל היין ההונגרי - טעם בל יישכח (ר

מספר פריט : 3646

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  זיכרון ושיכחה, מזכרת  ]  [  טעות, שגיאה  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  מציאות ודמיון, מציאות מדומה  ]  [  מראית עין  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  [  תודעה, מצבי תודעה, שינוי מצבי תודעה, חומרים משני תודעה, פסיכדלי  ]  
ציור עתיק של משתה יין באיראן

אמר משל, שפ”א נסע סוחר גדול עם יין טוב אונגרישיר.

פ”א אמר המשרת והבע”ג להבעה”ב: ‘הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך תנו לנו לטעום מעט’. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב.

לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם שותי יין בעיר קטנה ושתו יין ושבחו אותו מאד, ואמרו שהוא יין אונגרישיר. אמר המשרת הנ”ל: ‘תנו לי לטעום’, ונתנו לו. ואמר: ‘אני יודע שאין זה יין טוב אונגרישיר כלל’. וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר: ‘הלא אני יודע שאין זה יין אונגרישיר כלל, כי הלא אני הייתי אצל יותר גדול כזה וכו’, והם לא השגיחו עליו.

ואמר: ‘אבל לעתיד, כשיבא משיח, אז ידעו כשיתנו יין המשומר. אזי לאחרים יוכלו להטעות ויתנו להם יין וואליחשין סטראוויצטיר ויאמרו להם שהוא יין הטוב המשומר, אבל לאנ”ש לא יוכלו להטעות, כי אנחנו טעמנו היין הטוב וכו”. 

ערך: ד”ר אלחנן שילה.

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  זיכרון ושיכחה, מזכרת  ]  [  טעות, שגיאה  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  מציאות ודמיון, מציאות מדומה  ]  [  מראית עין  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  [  תודעה, מצבי תודעה, שינוי מצבי תודעה, חומרים משני תודעה, פסיכדלי  ]  
דילוג לתוכן