מספר פריט : 8690

מעשה מהתבואה המשגעת – נוסח א

מעשה מהתבואה המשגעת - נוסח א

מספר פריט : 8690

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  גרמי השמיים- כוכבים, שמש, לבנה/ירח  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  שיגעון  ]  

מסיפורי רבי נחמן מברסלב: 

המשל מהתבואה, שפעם אחת אמר המלך לאהובו השני למלך, באשר אני חוזה בכוכבים, רואה אני שכל התבואה שיגדל בשנה זאת, מי שיאכל ממנה יהיה נעשה משוגע. אם כן יטכס עצה. וענה לו, שעל כן יכינו בעדם תבואה שלא יצטרכו לאכול מהתבואה הנ”ל. וענה לו המלך אם כן כשאנחנו לבד לא נהיה משוגעים, וכל העולם יהיה משוגע, אז יהיה להפך (ולהכין בשביל כולם אי אפשר) שאנחנו יהיו  משוגעים. על כן בוודאי נצטרך גם כן לאכול מהתבואה, אבל רק זה שנסמן סימן על מצחינו שנדע על כל פנים שאנחנו משוגעים. שאם אהיה מסתכל על מצחך וכן כשתסתכל על מצחי נדע מהסימן שאנחנו משוגעים.
(ר’ שמואל הורביץ, “מעשיות ומשלים”, סיפורים נפלאים” ירושלים תרצ”ה, עמ’ סב).

 

ביאור: 

השיגעון – חברתי או אובייקטיבי? מהסיפור משמע גם וגם. יש שיגעון של הסביבה ויש נורמליות ושיגעון אובייקטביים.

לפי הנוסח הראשון ההצעה של המלך היא לחיות בשני מישורים. מן הצד האחד, לחיות עם שאר בני האדם ולהיות משוגעים כמותם. מן הצד השני, המודעות לכך שמדובר בשיגעון, הסימן על המצח, מביאה את האדם לא להישאב לשם. יש לו יכולת להתבונן מבחוץ, ולהבין שהעולם הוא משוגע.

מול עמדה מורכבת זו ישנם גרסאות המציבות שני קטבים מנוגדים. לפי מעשה מהתבואה המשגעת נוסח ב על האדם לחיות באופן הרואי אל מול חברה שחושבת שהוא משוגע, למרות שבאמת היא זאת שמשוגעת, ואילו לפי נוסח הסיפור טיפות המים המשגעות, צריך להיכנע לסביבה כדי לא להיתפס כמשוגע.

 

 

 

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  גרמי השמיים- כוכבים, שמש, לבנה/ירח  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  שיגעון  ]  
דילוג לתוכן