מספר פריט : 8697

מעשה מהתבואה המשגעת – נוסח ב

מעשה מהתבואה המשגעת - נוסח ב

מספר פריט : 8697

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  חלום, חלימה  ]  [  ייחודיות הפרט, אינדיווידואליזם  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  שיגעון  ]  

מסיפורי רבי נחמן מברסלב: 

ספר רבנו (נחמן) משל לעניין שצריך לעבוד את השם יתברך במסירות נפש אף שנדמה לבני העולם כמשוגע, וכמו שאמרו רבותינו ז”ל (סנהדרין, צז ע”א) על הפסוק: ‘וסר מרע משתולל’ (ישעיהו נט, טו), שמי שרוצה לסור מרע נדמה כמשוגע.

שפעם חלם מלך אחד, שכל התבואה שצמחה במדינתו התקלקלה ומי שיאכל ממנה ישתגע חס ושלום, והתייעץ עם המשנה למלך מה לעשות. יעץ אותו המשנה למלך שבלית ברירה חֹייבִים הם לאכול מהתבואה הקלוקלת, בהטעימו כי לאגור תבואה בריאה לכל בני המדינה אין באפשרות, ואם יאגרו רק הם לעצמם ויאכלו רק תבואה בריאה וטובה, הרי אז יהיו הם כמשוגעים בעיני בני המדינה, כי יהיו משונים מכל בני המדינה, על כן אין שום ברירה אלא לאכול תבואה הקלוקלת, אולם נעשה לעצמנו שם סימן שנדע שמשוגעים אנו.

לא הסכים עמו  המלך בשום אופן וטען ואמר: וכי אם בני המדינה יהיו משוגעים שגם אנחנו נהיה משוגעים כמותם? ונעשה דבר שיגעון כזה לאכול תבואה המשגעת? לא ולא! אנו נאגור מהתבואה הבריאה ונאכל אותה. ואם נדמה כמשוגעים בעיני בני המדינה מה בכך, וכי בשביל כך נאכל תבואה משגעת?

וכמו כן בעבודת-השם-יתברך, אם בני המדינה מתנהגים שלא כהוגן ורודפים אחר כבוד וממון המדומה ואינם חושבים על ימיהם ושנותיהם הפורחים ועוברים להבל ולריק, וכי נעשה כמותם, לא ולא, אלא נאגור לעצמנו תבואה בריאה היא התורה והתפִלה כדי שיהיה לנו כוח וגבורה לעמוד כנגד הרגליהם המשוגעות.

(מתוך מסורת שבעל פה שהעלה על הכתב ר’ אברהם וויצהנדלר בשם ר’ לוי יצחק בנדר. שיח שרפי קודש, ירושלים תשמ”ח, כרך ב, אות רעא)

 

ביאור: 

השיגעון – חברתי או אובייקטיבי? מהסיפור משמע גם וגם. יש שיגעון של הסביבה ויש נורמליות ושיגעון אובייקטביים.

לפי מעשה מהתבואה המשגעת נוסח א ההצעה של המלך היא לחיות בשני מישורים. מן הצד האחד, לחיות עם שאר בני האדם ולהיות משוגעים כמותם. מן הצד השני, המודעות לכך שמדובר בשיגעון, הסימן על המצח, מביאה את האדם לא להישאב לשם. יש לו יכולת להתבונן מבחוץ, ולהבין שהעולם הוא משוגע.

מול עמדה מורכבת זו ישנם גרסאות המציבות שני קטבים מנוגדים. לפי מעשה מהתבואה המשגעת נוסח ב על האדם לחיות באופן הרואי אל מול חברה שחושבת שהוא משוגע, למרות שבאמת היא זאת שמשוגעת, ואילו לפי נוסח הסיפור טיפות המים המשגעות, צריך להיכנע לסביבה כדי לא להיתפס כמשוגע.

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  חלום, חלימה  ]  [  ייחודיות הפרט, אינדיווידואליזם  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  שיגעון  ]  
דילוג לתוכן