מספר פריט : 3178

לנטיארי וגולמן (2008) בניית אינטליגנציה רגשית.

מספר פריט : 3178

Lantieri, L., with Goleman, D. (2008). Building emotional intelligence.Boulder: Sounds True, Inc.

הדפים הראשונים של ספר זה הם תיאור מרתק ומרגש של אירועי הבוקר של ה 9/11 כפי שהם נחוו על ידי ילדים ומורים בניו-יורק. תיאור זה מהווה טיעון חזק לצורך בפיתוח אינטליגנציה רגשית. “מה שהביא את המבוגרים והילדים המדהימים הללו להתמודד עם אירועי אותו יום לא היה ההתמודדות האחרונה שלהם עם מבחנים סטנדרטיים. באותו יום, כשהם נתקלו באתגר חיים מכונן, השאלה של מוכנות אקדמית קיבלה מעמד משני ביחס למוכנות פנימית ונפשית. איכשהו מנהלים, מורים ותלמידים מצאו דרכים להתחבר לתבונתם הפנימית” (עמ’ 6). לנטיארי עצמה הגיעה באותו יום כדי לתמוך במורים ותלמידים בגראונד זירו וההתנסות הזו גרמה לה לשאול כיצד אנו יכולים לפתח “דרכי היות” שיעזרו לתלמידים ומורים לשמור אל איזון בהיותם נתונים בתוך זוועה שכזו. מאז 9/11 לנטיארי, המייסדת ומנהלת של “תוכנית העמידות הפנימית”, הייתה מעורבת בלימוד של אלפי מורים ותלמידים. היא מלמדת מיומניות ואסטרטגיות “שעוזרות להשקיט את תודעתם, להרגיע את גופם, ולזהות ולנהל את רגשותיהם באופן אפקטיבי יותר” (7-8 עמ’). לנטיארי מגדירה עמידות כ”יכולת הפנימית  שלנו לתיקון-עצמי ולשגשוג נוכח אתגרי החיים” (עמ’ 13). התוכנית שהיא פיתחה יוצרת “שריון פנימי שמעניק לילדים את המוכנות הפנימית שהם זקוקים לה נוכח אתגרים והזדמנויות בחיים” (עמ’ 8). הספר מתאר אסטרטגיות ותרגולים שמביאים ל”הערכה של שקט ואי-תנועה על ידי הקדשה קבועה של רגעים לשתיקה משותפת, שדרכה אנו נהיים מיומנים יותר בניהול מתחים….ובהבאת איזון, התחדשות, ונינוחות אל תוך חיינו…” (עמ’ 8). לנטיארי אינה מתעקשת על השם של הפרקטיקות הללו. החשיבות מצויה בתרגול קבוע.

היא מציעה את התרגולים לילדים מגיל חמש והלאה היות שילדים צעירים מזמנים תרגול כזה יותר ממבוגרים וחשוב מאוד לאשרר את הגישה הזאת ולא להדחיקה. התרגולים מובאים על דיסק שדניאל גולמן מקריין. המוקד הוא הרפיית הגוף ומיינדפולנס. התרגול מחולק לפי קבוצות גיל ומיועד לתרגול משותף של הורים וילדים ואולי גם למורים ותלמידים.

הפרק השני בספר מביא עקרונות חשובים שעוזרים להנגשת התרגול לילדים: 1. תרגלו עם עצמכם לפני שאתם מציעים לילדים לתרגל. 2. התפקיד שלכם הוא להיות מדריכים ולומדים בעצמכם. 3. ילדים לומדים הכי טוב כשהם שותפים. 4. זהו תהליך מתמשך שלוקח זמן ויש לכבד זאת. 5. הכניסו ריטואלים קבועים ושגרה לתוך חיי המשפחה (זמן של שקט בארוחת ערב, פינת שלום, מוזיקה מרגיעה, היות ביחד בחוץ ועוד).


The first pages of the first chapter in this book are a haunting and compelling argument for the need to develop children’s inner strength – A description of the morning of 9/11 as it was experienced by New York’s children and teachers. “What got these remarkable adults and children through that day was not how well those children had performed on the last standardized test they took. That day, facing the deepest tests of life, the question of academic preparedness took a backseat to the question of inner preparedness. Somehow enough principals, teachers, and students had the inner resources to connect to their deeper wisdom.” (p. 6).

Lantieri who was there that day and came to support the teachers and students of Ground Zero was compelled to ask how can we cultivate the “ways of being” that helped students and teachers maintain balance in the midst of such atrocity. Since 9/11 Lantieri, founder and director of the Inner Resilience Program, was involved in teaching thousands of children skills and strategies “that help them quiet their minds, calm their bodies, and identify and manage their emotions more effectively” (p. 7-8). Resilience is: “the innate ability we all have to self-correct and thrive in the face of life’s challenges”. (p. 13). She claims this program creates an “internal armor that gives children the inner preparedness they need to face the challenges and opportunities of life.” (p. 8). The book shares the strategies and practices that lead to “the appreciation of silence and stillness by taking regular moments of quiet time together, and become more skillful in managing stress…to bring balance, replenishment and calmness into your lives…” (p. 8). She does not insist on the way these practices are labeled. The importance lies in engaging in them on a regular basis. She suggests the practices for children from age five and on as young children are even more attuned to such offering than adults and it is highly crucial to reaffirm this attunement rather than repress it. The practices are accompanied by a CD recording of Daniel Goleman who leads them. The focus is on body relaxation and mindfulness. Practices are divided according to age groups and intended to parents/children and possibly to teachers/students as well.

The second chapter of the book offers guidelines considering how to introduce the practice to children: 1) practice on yourself first. 2) your role is to be a co-learner and guide. 3) children learn best by actively participating. 4) allow time for learning to unfold. 5) integrate rituals and routines into family life (dinner time quieting moment, peace corner, calming music, being outdoors and other).

נכתב ע"י: לנטיארי ל..
דילוג לתוכן