מספר פריט : 3072

לוגותרפיה

לוגותרפיה

מספר פריט : 3072

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
תראפיה ופסיכולוגיה
  מילות מפתח
אדם, אנושות  ]  [  בחירה, בחירה בטוב  ]  [  דאגה לאחר, קבלת האחר  ]  [  דיאלוג ויחסים בין-אישיים  ]  [  האדם במרכז, הומאניזם  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  הפוטנציאל האנושי, מיצוי הפוטנציאל, מימוש הפוטנציאל  ]  [  זהות, עצמי, מי אני  ]  [  חופש, חירות  ]  [  חיים  ]  [  חשיבה/ גישה חיובית, פרשנות חיובית  ]  [  ייחודיות הפרט, אינדיווידואליזם  ]  [  ייעוד, תכלית, שליחות  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  [  משמעות החיים  ]  
ויקטור פרנקל
מייסד תורת הלוגותרפיה
By Prof. Dr. Franz Vesely

לוגותרפיה (לוגוס= היגיון, תבונה; תרפיה= טיפול) היא אסכולה פסיכותרפית, שגיבש ויקטור פרנקל, פסיכיאטר ונוירולוג יהודי וינאי, שחי בין השנים 1997-1905.

את תורתו פיתח בהיותו אסיר במחנה ההשמדה אושוויץ במלחמת העולם השנייה. את חוויותיו במחנה תעד בספרו “האדם מחפש משמעות”, שפורסם לראשונה ב-1946.

פרנקל התנגד בתוקף לתפיסה המכניסטית של נפש האדם, שראתה אותו כאוטומט של מנגנונים נפשיים, ובמקומה דגל בשיטה הומניסטית- אקסיסטנציאליסטית, לפיה האדם שואף למציאת פשר ומשמעות לחייו. להשקפתו, המתכון להתגברות על הריק הפנימי הוא עבודה החותרת לקיום עם משמעות, קבלת עול אחריות, והתנסויות בחוויות בעלות ערך (למשל, אהבה).

על פי הלוגותרפיה, העצמי איננו נתון קבוע, אלא הוא שדה של אפשרויות שהבחירה ביניהן קובעת מיהו האדם. כלומר, מעשיו של האדם הם ביטוי עצמי, שהוא באותה נשימה גם יצירת העצמי.

היות והיצור האנושי הוא בעל כוח הגדרה עצמית, ההסתופפות בצלן המרגיע של המוסכמות, עלול לעתים להיות כרוך בוויתור על מימוש הערך הסגולי שלו. תחת זאת, עליו להיות ער לכך שהוא בוחר ללא הרף מתוך שפע האפשרויות המצויות, ובכל רגע עליו להכריע, לשבט ולחסד, מה תהיה מצבת הזיכרון של חייו.

הנחת היסוד היא, שהאדם איננו כבול לגמרי על ידי תנאי חייו – הביולוגיים, הפסיכולוגיים והסוציולוגיים, אלא יכול להתנשא מעליהם ולהתעלות עליהם.

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
תראפיה ופסיכולוגיה
  מילות מפתח
אדם, אנושות  ]  [  בחירה, בחירה בטוב  ]  [  דאגה לאחר, קבלת האחר  ]  [  דיאלוג ויחסים בין-אישיים  ]  [  האדם במרכז, הומאניזם  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  הפוטנציאל האנושי, מיצוי הפוטנציאל, מימוש הפוטנציאל  ]  [  זהות, עצמי, מי אני  ]  [  חופש, חירות  ]  [  חיים  ]  [  חשיבה/ גישה חיובית, פרשנות חיובית  ]  [  ייחודיות הפרט, אינדיווידואליזם  ]  [  ייעוד, תכלית, שליחות  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  [  משמעות החיים  ]  
דילוג לתוכן