מספר פריט : 8286

כס המלכות של האדם – הרבי מקוצק

כס המלכות של האדם - הרבי מקוצק

מספר פריט : 8286

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אדם, אנושות  ]  [  אמת ושקר  ]  [  בריאה  ]  [  יצירי קסם- מלאכים ופיות  ]  [  צדקה, חסד, נתינה  ]  [  שלום  ]  

אמר רבי סימון: בשעה שבא הקב”ה לבראת את אדם הראשון, נעשו מלאכי השרת כיתים כיתים, וחבורות חבורות, מהם אומרים: אל יברא, ומהם אומרים: יברא, הדא הוא דכתיב (תהלים פה): חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו.
חסד אומר: יברא, שהוא גומל חסדים.
ואמת אומר: אל יברא, שכולו שקרים.
צדק אומר: יברא, שהוא עושה צדקות.
שלום אומר: אל יברא, דכוליה קטטה.
מה עשה הקדוש ברוך הוא?

נטל אמת והשליכו לארץ, הדא הוא דכתיב (דניאל ח): ותשלך אמת ארצה.
אמרו מלאכי השרת לפני הקב”ה: רבון העולמים!
מה אתה מבזה תכסיס אלטיכסייה שלך?

תעלה אמת מן הארץ, הדא הוא דכתיב (תהלים פה): אמת מארץ תצמח.
(מדרש רבה לחומש בראשית. פרשת בראשית. פרשה ח: בריאת האדם. סימן ה.)

אמר הרבי מקוצק: כס המלכות של האדם ניצב על קברה של האמת. האדם הוא קיסר בגלל שהאמת קבורה עמוק באדמה. אבוי למלכות שכזו.

(מתוך: קוצק במאבק למען חיי אמת.  מאת: אברהם יהושע השל.)

 

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אדם, אנושות  ]  [  אמת ושקר  ]  [  בריאה  ]  [  יצירי קסם- מלאכים ופיות  ]  [  צדקה, חסד, נתינה  ]  [  שלום  ]  
דילוג לתוכן