מספר פריט : 3029

כל עוד הנר דולק אפשר לתקן – אגדה חסידית

כל עוד הנר דולק אפשר לתקן - אגדה חסידית

מספר פריט : 3029

  קהלי יעד
כיתות א ג
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אור  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  חג החנוכה  ]  [  לבוש, בגד  ]  [  צורות וסמלים  ]  [  תיקון עולם  ]  [  תקווה וייאוש  ]  [  תשובה, חזרה בתשובה, חרטה  ]  
ציור מאת (לואיס?) אמיל אדן (1839-1937)

מעשה ברבי ישראל מסלנט
שיצא לרחובות העיר באחד מלילות ימי התשובה,
וראה אור קלוש בוקע מדירה רעועה.
נכנס רבי ישראל, וראה מתקן נעלים יושב ליד נר דועך,
ומכה בחיפזון בפטישו על הנעל.
שאלו רבי ישראל:
“מה לך כי נחפזת, ר’ יהודי?”
ענה אותו הסנדלר:
“רבי, הרי כל עוד הנר דולק – אפשר עוד לתקן!”
יצא רבי ישראל לרחוב וקרא:
“יהודים! שימעו אחים יהודים!
כל עוד הנר דולק אפשר לתקן!” 

(מתוך: ‘אור הגנוז’ – מרטין בובר)

ראוי לרמוז כי הנר משול במסורת ישראל לנשמה, כך שדברי הסנדלר מובנים באופן סמלי ביחס לאפשרות לחזור בתשובה ולתקן כל עוד אנו חיים. כמו כן, הנעל במסורת הקבלה מסמלת את החיים הארציים, החיבור לאדמה, והסנדלר אמון אם כן על תיקון החיים בעולם הזה, ומסמל את התקווה והסיכוי לתיקון זה.

בסרטון – שלמה ארצי בגרסה יידישאית על המימרה – “כל זמן שהנר דולק, זה הזמן לתקן. יענקל הסנדלר צודק, כי מי יודע מה יהיה מחר. כל זמן שהנשמה בקרבי – מודה אני לפניך, מודה אני לך בורא עולם”.

ציטטות המיוחסות לר’ ישראל סלנטר מופיעות כאן (באנגלית).

 

נכתב ע"י: ד"ר מריאנה רוח מדבר.
  קהלי יעד
כיתות א ג
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אור  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  חג החנוכה  ]  [  לבוש, בגד  ]  [  צורות וסמלים  ]  [  תיקון עולם  ]  [  תקווה וייאוש  ]  [  תשובה, חזרה בתשובה, חרטה  ]  
דילוג לתוכן