מספר פריט : 6624

טקס קציר העומר ה-71 בקיבוץ רמת יוחנן

טקס קציר העומר ה-71 בקיבוץ רמת יוחנן
טקס קציר העומר ה-71 בקיבוץ רמת יוחנן

מספר פריט : 6624

  קהלי יעד
כיתות א ג
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  סוג סרט
סרט תעודי
  אורך סרט
ארוך (סביב שעה)
  שפת הסרט
דובר עברית
  מילות מפתח
אדמה, ארץ, כדור הארץ  ]  [  אקולוגיה, קיימות, סביבה  ]  [  ארץ ישראל, ארץ הקודש, מולדת  ]  [  גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  הורים וצאצאים, כיבוד הורים, יחסי דורות  ]  [  זריעה וקציר  ]  [  חג השבועות, חג הקציר  ]  [  חגיגה, הילולא, פסטיבל  ]  [  חדש וישן/ עתיק  ]  [  טקסים  ]  [  ירושלים  ]  [  ישראל  ]  [  מוסיקה, ניגון, נעימה, נגינה, כלי נגינה, שירה  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  מעגל השנה, חגים (כללי- לא חג ספציפי)  ]  [  מקום קדוש, מקדש  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  צמחים - עצים, יער, פרחים, עשבי מרפא  ]  [  ריקוד, מחול, תנועה  ]  [  שייכות  ]  [  שמחה, אושר  ]  
קבוצת בנות בריקוד
חג העומר ברמת יוחנן בשנות הארבעים.
Mitve - Ramat yohanan via the PikiWiki - Israel free image collection project

הפקה: קיבוץ רמת יוחנן

ישראל, 2016

משך: 47:39 דקות

חג העומר הוא מנהג שחודש בשנת 1946 בקיבוץ רמת יוחנן, בעקבות מנהג קציר העומר שהתקיים בבית המקדש. ברוב הקיבוצים שעורכים טקס זה הוא מבוסס על הטקס שעיצבו מתתיהו שלם ולאה ברגשטיין ברמת יוחנן.

מהלך הטקס
——————————–
א. 00:00 – פתיחת הטקס
1. כניסת פעילים למרכז
2. 00:06 – נגינת פתיחה (חליל)
3. 01:33 – קריין: “עומר בקיבוץ רמת יוחנן שנת תשע”ו. יבורך קהל החוגגים”
4. 01:44 – קריינות: “טקס קציר העומר – ראשית תבואה חדשה – אשר אנו נוהגים, קבלה היא מאבותינו טרם גלו אדמתם”
5. 01:57 – זימרה: יבורך (שירת יחיד)
6. 02:46 – קריין: “והיה כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם. וקצרתם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן” (ויקרא כ”ג)
7. 03:07 – זימרה: והיה (יחיד ומקהלה)
8. 04:00 – מחול: והיה

ב. אביב
1. 09:05 – מקרא: הנה הסתיו עבר (הילדות)
2. 09:48 – זימרה: הנה הסתיו (הילדות בתנועה מביאות פרחים לטנא)(יחיד ומקהלה)
3. 12:33 – קריינית: “שאי ברכה את ארצנו בת שדות והרים האביב במבואיך!”
4. 12:47 – זימרה: “שאי ברכה” (יחיד ומקהלה)
5. 14:00 – מחול: פנה הגשם (תזמורת ומחול. הזימרה “פנה הגשם” משתלבת מדי פעם)
6. 17:07 – קריין: “והיה ביום ההוא אענה את השמים והם יענו את הארץ. והארץ תענה את הדגן ואת התירוש ואת היצהר והם יענו את יזרעאל” (יהושע ב’ 24)
7. 17:26 – הן ירונן (תזמורת – ריקוד נערים – שירה)

ג. עידוד
1. 20:52 – קריינות: “עת חג מועד ועצרת – חי מועד בישראל!”
2. 21:00 – קריין: “ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה (ישעיהו ל”ה, 10)
3. 21:18 – זימרה: נצח ישראל (קנון)
4. 22:25 – זימרה: כפינו (חלילים – תנועה – זימרה)

ג. לקראת הקוצרים
1. 26:14 – קריינית: “שעת הקציר הגיעה והקוצרים טרם ייראו”
2. 26:21 – קריין: “צאנה הבנות להקביל פניהם במחול ובזמר”
3. 26:45 – קריינית: “הוי בנות” (יוצאת שרשרת לקראת הקוצרים)
4. 27:51 – קריינית: “והנה נראים הקוצרים, הם באים וקרבים”
5. 28:04 – זימרה: (קנון) מבאר שבע ועד דן (קוצרים והמאלמות מגיעים למרכז)

ה. קציר העומר
1. 30:51 – ראש הקוצרים: “באנו להעלות החרמש ברמה, סמל ראשית קציר התבואה לעת האביב”
2. 31:02 – זימרה: בוא נא הקוצר (הקוצרים והמאלמות מסתדרים לקציר)
3. 32:52 – נגינת החליל: (פתיחה) ברקע לקציר (אוושת הקצירה נשמעת)
4. 36:10 – קריינית: “יובא הטנא לעיני כל, הטנא לאלומות העומר!”
5. 36:18 – קריין: “שנת תבואה חדשה!”
(הטנא מובא למרכז, מתכוננים למחול הקוצרים והמאלמות)
6. 36:41 – מחול: שיבולת בשדה (שילוב: מנגינה – מחול)

ו. הנפת העומר
1. 41:10 – קריין: “אנשי המשמרת!”
2. 41:18 – ראש הקוצרים: “עומר ראשית תנובת השדה – ברכת האדמה!”
3. 41:30 – זקן המשמרת: “הנני פודה עומר זה לפי מנהגנו והייתה הארץ לנו לצמיתות”
4. 41:44 – זימרה: ביהודה ובגליל
5. 42:18 – קריין: “וכיצד היו מניפים? רבי יהושע אומר: “מוליך ומביא מעלה ומוריד”
6. 42:43 – זימרה ומחול: והניפו (מורידים את הטנא)
7. הדלקת כתובת אש (לא הדליקו השנה)
8. 46:05 – שירת התקווה
9. 47:25 – סוף הטקס

נכתב ע"י: ד"ר לילה מור.
  קהלי יעד
כיתות א ג
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  סוג סרט
סרט תעודי
  אורך סרט
ארוך (סביב שעה)
  שפת הסרט
דובר עברית
  מילות מפתח
אדמה, ארץ, כדור הארץ  ]  [  אקולוגיה, קיימות, סביבה  ]  [  ארץ ישראל, ארץ הקודש, מולדת  ]  [  גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  הורים וצאצאים, כיבוד הורים, יחסי דורות  ]  [  זריעה וקציר  ]  [  חג השבועות, חג הקציר  ]  [  חגיגה, הילולא, פסטיבל  ]  [  חדש וישן/ עתיק  ]  [  טקסים  ]  [  ירושלים  ]  [  ישראל  ]  [  מוסיקה, ניגון, נעימה, נגינה, כלי נגינה, שירה  ]  [  מזון, תזונה, אכילה  ]  [  מעגל השנה, חגים (כללי- לא חג ספציפי)  ]  [  מקום קדוש, מקדש  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  צמחים - עצים, יער, פרחים, עשבי מרפא  ]  [  ריקוד, מחול, תנועה  ]  [  שייכות  ]  [  שמחה, אושר  ]  
דילוג לתוכן