מספר פריט : 2849

טכניקה מיסטית טרם זמנה (ר’ חיים ויטאל)

טכניקה מיסטית טרם זמנה (ר

מספר פריט : 2849

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
מחנכים או מורים
  שיוך תרבותי
יהדות קבלה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  גלגול נשמות  ]  [  הגזמה, הפרזה, גוזמה  ]  [  חוויה מיסטית  ]  [  טכניקות מיסטיות  ]  [  טקסים  ]  [  כישוף, מאגיה  ]  [  לילה, חושך, חשיכה  ]  [  מוסר, אתיקה  ]  [  מזל, הצלחה  ]  [  ערגה, געגוע  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  שקט, דממה, שלווה  ]  
בית לאור ירח בלילה, ציורו של לואיז דוזט (גרמניה 1834-1924)

מספר ר’ חיים ויטאל על מה שקרה לו עם מורו, האר”י:

בתמוז שנת השל”א, אמרתי למורי זלה”ה,

שילמדני יחוד א’ כדי להשיג השגה.
ואמר לי: לא תוכל עדיין.
והפצרתי בו. 

ויתן לי יחוד קצר. 
ובחצי הלילה קמתי וייחדתיו,
וארגיש זעזוע בגופי,
וראשי כבידה עלי,
והתחיל דעתי להשטות,
ונעקם פי לצד אחד,
וחדלתי מלייחד עוד.

ובבקר אמר לי מורי ז”ל: 

הלא אמרתי לך, כי יקרך כבן זומא שנפגע,
ולולי שאתה ר’ עקיבא
 לא היה לך רפואה.

אז נגע על שפתיי בכוונה ידועה לו, שלשה ימים, בכל בקר,
ונתרפאתי.

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
מחנכים או מורים
  שיוך תרבותי
יהדות קבלה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
גוף ונפש, גופנפש, רוח וחומר  ]  [  גלגול נשמות  ]  [  הגזמה, הפרזה, גוזמה  ]  [  חוויה מיסטית  ]  [  טכניקות מיסטיות  ]  [  טקסים  ]  [  כישוף, מאגיה  ]  [  לילה, חושך, חשיכה  ]  [  מוסר, אתיקה  ]  [  מזל, הצלחה  ]  [  ערגה, געגוע  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  שקט, דממה, שלווה  ]  
דילוג לתוכן