מספר פריט : 8705

טיפות המים המשגעות – חליל ג’יבראן

טיפות המים המשגעות - חליל ג

מספר פריט : 8705

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
ספרות יפה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  כישוף, מאגיה  ]  [  מים- ים, נהר, מעיין, באר, זרם  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  שיגעון  ]  

מלך חכם ורב עצמה משל בעיר קטנה אחת. כולם פחדו מפניו בגלל כוחו, אבל אהבו אותו בזכות חכמתו.

באותה עיר היתה באר שהמים בה היו צוננים, זכים וטהורים כבדולח, והם הרוו את הצמא של כל התושבים.

לילה אחד בשעה שכלם ישנו, הגיע לעיר מכשפה רעה והרעילה את הבאר. היא טפטפה לתוכה שבע טיפות של נוזל מוזר ולחשה: ‘כל מי שישתה מהמים האלה – יהפך למשוגע’.

למחרת היום שתו כל תושבי העיר ממימיה המורעלים של הבאר, כולם חוץ מהמלך ומראש לשכתו, וכפי שקללה המכשפה, כולם יצאו מדעתם והשתגעו.

המלך לא הצליח להרגיע את אנשי עירו. הוא ניסה לדבר אתם ולהחזיר להם את שפיותם, אבל שום דבר לא עזר.

אחרי כמה ימים התחילו להתלחש מאחורי גבו ואמרו: ‘תראו, המלך שלנו בכלל לא מתנהג כמונו. הוא כנראה השתגע לגמרי. אנחנו לא יכולים להיות נתינים של משוגע! בואו נסלק אותו מכס המלוכה!’

אלא שעוד באותו הערב שתו גם המלך וראש לשכתו ממי הבאר, ומיד השתגעו גם הם. תושבי העיר שמחו שמחה גדולה ומהרו לארגן חגיגות ענק לכבוד המלך וראש לשכתו, שסוף סוף חזרה אליהם בינתם.

(ח’ליל ג’יבראן, מובא בתוך משלים פילוסופיים לילדים, ליקט מישל פיקמל, תרגם מצרפתית ראובן מירן, ת”א תשס”ו, עמ’ 24 – 25)

 

ביאור: 

השיגעון – חברתי או אובייקטיבי? מהסיפור משמע גם וגם. יש שיגעון של הסביבה ויש נורמליות ושיגעון אובייקטיביים.

לפי מעשה מהתבואה המשגעת נוסח א ההצעה של המלך היא לחיות בשני מישורים. מן הצד האחד, לחיות עם שאר בני האדם ולהיות משוגעים כמותם. מן הצד השני, המודעות לכך שמדובר בשיגעון, הסימן על המצח, מביאה את האדם לא להישאב לשם. יש לו יכולת להתבונן מבחוץ, ולהבין שהעולם הוא משוגע.

מול עמדה מורכבת זו ישנם גרסאות המציבות שני קטבים מנוגדים. לפי מעשה מהתבואה המשגעת נוסח ב על האדם לחיות באופן הרואי אל מול חברה שחושבת שהוא משוגע, למרות שבאמת היא זאת שמשוגעת, ואילו לפי נוסח הסיפור טיפות המים המשגעות, צריך להיכנע לסביבה כדי לא להיתפס כמשוגע.

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
ספרות יפה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  כישוף, מאגיה  ]  [  מים- ים, נהר, מעיין, באר, זרם  ]  [  פרטי וקיבוצי, יחיד וחברה/ קבוצה  ]  [  שיגעון  ]  
דילוג לתוכן