מספר פריט : 2792

טאנג, וואנג, פן, פנג, לו, יו, סווי, רות’בארט, פן ופוזנר (2007) אימון קצר במידטציה משפר תשומת לב וויסות עצמי

מספר פריט : 2792

Tang Y., Ma Y., Wang J., Fan Y., Feng S., Lu Q., Yu Q., Sui D., Rothbart M. K., Fan M., and Posner M. I. (2007). Short-term meditation training improves attention and self-regulation,  PNAS 104( 43). 17152–17156

הרלבנטיות של מחקר זה לסקירה זו קשורה בשאלה שנשאלת על ידי רבים השוקלים את הרעיון של שילוב תרגול קונטמפלטיבי בבתי ספר. שאלה זו היא “כמה תרגול נדרש כדי לראות תוצאות?”. מאמר זה מראה שקבוצה אקראית שתרגלה מדיטציה בשילוב תרגול גוף-נפש הפגינה יכולות קשב ושליטה במתחים גבוהות מאלו של קבוצת ביקורת שבה תורגלה הרפייה. קבוצת הניסוי כללה 40 סטודנטים סינים לתואר ראשון שהתאמנה 5 ימים 20 דקות בכל פעם. קבוצת הניסוי הפגינה שיפור בקשב, ירידה בחרדה, דכאון, עייפות, עלייה בחיוניות, שיפור במצב-רוח, הפחתה משמעותית בקורטיזול הקשור בהפחתת מתח, ושיפור במערכת החיסונית. מחקר זה בחן התערבות IBMT – אימון גוף-נפש אינטגרטיבי. האימון מתחיל בתדרוך קצר לגבי השיטה שמיועד להכשרת התודעה של המתרגל לקראת האימון. האימון אינו בשליטה על מחשבות אלא בטיפוח מצב נינוח וער שמעוגן במודעות גוף ובנשימה על פי הנחיות הניתנות מתקליטור.

המאמר איננו עוסק ברוחניות אך מעגן IBMT במקורות דאואיסטים וקונפוציאניים שמדגישים הרמוניה עם הטבע כאידיאל של הרפואה הסינית. בנוסף מודגשת חשיבותו של המנחה אשר איננו נתפס כמורה אלא כמי שמסייע למתרגל להעריך את יופיו הפנימי. העובדה שתרגול במשך תקופה כה קצרה (5 סשנים של 20 דקות (בסה”כ שעה נטו) במשך זמן כל כך קצר, מייצרת שינויים מדידים היא מהותית לרטוריקה של שילוב מדיטציה בבתי ספר.


The relevance of this study to this review lies in its handling an important question asked by many who “play” with the idea of incorporating contemplative practice in schools. One such question lies in “how much practice time is required to see effects?”.This article shows that a group randomly assigned to 5 days of meditation practice with integrative body–mind training method shows significantly better attention and control of stress than a similarly chosen control group given relaxation training. The training method comes from traditional Chinese medicine and incorporates aspects of other meditation and mindfulness training.  (P. 17152)

The experiment group included 40 undergraduate Chinese students that practice 5 days of 20 minutes integrative training. The experiment group showed improvement in an attention Network task, lower anxiety, depression, anger , fatigue, as well as higher vigor on the profile of mood states scale, significant decrease in stress-related cortisol, and an increase in immunoreactivity. This specific study explored an IBMT intervention – Integrative body mind training. The training begins with a brief instruction on the method geared towards preparing the mind set of the practitioner for the training. The practice is not on controlling thoughts, but rather on cultivating a state of restful alertness grounded in body awareness, and breathing through instructions given by a cd.

This paper does not handle spirituality however it grounds IBMT in its Taoist and Confucian origins that stress harmony with nature as the Chinese ideal of health. It also stresses the role of the instructor as crucial for the success of such practice, stressing that the coach is not viewed as a teacher, as much as he is seen as one who shows the trainees ways in which to enjoy their inner beauty. The fact that such minimal instruction of meditation (5 sessions of 20 minutes) induces changes that can be measured is important in the rhetoric concerned with the incorporation of contemplative practice in schools.

נכתב ע"י: טאנג וואנג.
דילוג לתוכן