מספר פריט : 2727

חינוך טוב, לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית – פרופ’ נמרוד אלוני

חינוך טוב, לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית - פרופ

מספר פריט : 2727

כריכת ספרו של אלוני שממנו מובא הציטוט כאן

קטע מתוך הספר של פרופ’ נמרוד אלוני “חינוך טוב: לקראת חיים של משמעות, הגינות והגשמה עצמית” (תל אביב: מכון מופת והקיובץ המאוחד, 2013) מספק את התשובה לשאלת החיים הרוחניים כבסיס להגדרת חינוך רוחני.

נקודת המוצא של החינוך לחיים רוחניים היא ההכרה, שהאתגר הייחודי והמובהק של החיים האנושיים אינו הישרדות, סיפוקים גופניים, צבירת רכוש, או השגת מעמד חברתי גבוה ושלטון על אחרים; זו ההתרחקות המודעת מן העיסוקים-היום יומיים בהצלחה כלכלית, יוקרה חברתית, כוח פוליטי, יעילות טכנולוגית, סדר בירוקרטי ושאר התמקדויות המאפיינות את שגרות חיינו – חריגה לצורכי פיתוח האישיות והגדרת העצמיות ובתוך כך התמקדות בתכנים הנתפסים כמקדמי צמיחה אנושית ואישית.  אלה מזוהים על פי רוב עם הרחבת הדעת והעמקת ההבנה, עם אחווה אנושית והוקרת מכלול הבריאה, עם הוקרת יופי באמנות וביצירה, עם מצפן לחיים ומצפון להתנהגות, ועם בקשת מידתיות והרמוניה ביחסים עם החברה האנושית והסביבה הטבעית.  זהו הניסיון, במילים אחרות, לחרוג הן מתכתיבי הגוף ודחפיו הן מן המתכונות והמוסכמות שנצרבו בנפש בתהליכי החיברות – לחרוג ולהתרומם אל מישור התנסות נעלה יותר שבו האנושיות במיטבה, והיא כמהה לעסוק ב”מותר האדם” בלבד. זו הכמיהה לעסוק באמת, בטוב, ביופי ובצדק, אך לא במתכונותיהם הארציות והיום-יומיות, אלא בנוכחותם בקיום האנושי כערוצי קשר של הפרט עם מכלול ההוויה – האנושית-תרבותית מזה והיקומית-טבעית מזה.  

חשוב להבהיר שהעניין בעיסוקים הרוחניים אינו מחייב התנזרות מהנאות ארציות או התבודדות מחברת הבריות. ביסוד החיים הרוחניים, בדומה לחיים הארציים, מונָחות תשוקות הדוחפות את הפרט בנמרצות – אך התכליות שלהן שונות. התשוקות הרוחניות, כפי שהצגתי לעיל, כוללות מגוון רחב של כמיהות מוסריות, אינטלקטואליות, דתיות ואמנותיות, והן מוצגות לא כמנגנונים שוללי חדוות חיים (כפי שנהוג בחלק מהאורתודוקסיות הדתיות) אלא כמנועי צמיחה להשבחת החיים, סגנוּנם והעשרתם. לפיכך, חינוך המתמקד בחיים הרוחניים יכול לטפח ולהעצים בקרב התלמידים את התשוקות מן הסוג הזה, לזמן להם התנסויות במיטב תוכני התרבות הרלוונטיים (בפילוסופיה, בדת, באתיקה, ובמגוון האמנויות ומדעי האדם) ולסייע לתלמידים לבנות באישיותם תשתיות לכמיהות, לערכים, לתובנות, לכוחות ולרגישויות שיקדמו אותם אל חיים אנושיים מלאים, אוטונומיים, משמעותיים ומהוגנים. המטרה היא שהתלמידים יהיו לא רק יותר משכילים, מוסריים ומיומנים במלאכות החיים, אלא גם בני אדם עשירים יותר ברוחם, יפים יותר בדמותם ואותנטיים יותר בנוהגיהם.

עוד על הספר – באתר של הוצאת הקיבוץ המאוחד.

דילוג לתוכן