מספר פריט : 2659

זינבהאור (1997) דת ורוחניות לפקס את המטושטש

מספר פריט : 2659

Zinnbauer, Brian  & alls. Religion and Spirituality: Unfuzzying the Fuzzy. Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 36, No. 4 (Dec., 1997), pp. 549-564.

דתיות מוגדרת כהידבקות לאמונות ממוסדות, מערכת של אמונות בכוחות על טבעיים, או פרקטיקות של פולחן המכוונות כלפי כוחות כאלה.
רוחניות אף היא זכתה להגדרות שונות כגון: תגובה אנושית לקריאה האלוהית, חוויה אישית של “הקדוש” [sacred“] או המרחב בו האדם עוסק בשלות הגדולות של החיים  ובתכלית החיים.

אנשים שונים מגדירים אחרת את שני המושגים וזה דורש הבהרה.

מגמות היסטוריות ועכשוויות בהגדרת הדתיות והרוחניות

עד שהחל תהליך החילון בעולם המערבי, רוחניות לא נתפסה כשונה מדתיות. משנות ה-1970, המושג “רוחניות” בארה”ב התרחב  וכולל יותר ממה שהיה כלול בדתיות.

ניתן לגשת להבנת המושג דתיות באופן מהותי או פונקציונלי:

מבחינה מהותית, הדתיות [religiousness] נקשרה למושג “קדוש” והקדוש או “המקודש” הוא זה שמאפיין את הדתיות.

הגישה הפונקציונאלית מדגישה את התפקידים של הדתיות: אמונות, אמוציות, פרקטיקות ורגעים מיוחדים בחיים כגון מוות, סבל ואי צדק.

עם הזמן, המושג “רוחניות” הופנה יותר לממד האישי בזמן שהדתיות הופנתה יותר להיבטים הממוסדים של החוויה.

המחקר

נחקרים נתבקשו:

– להגדיר את שני המושגים

– למלא שאלון מודרג על מיקומם לאורך הציר: די-רוחני

– לבחור אחד מ-4 הצהרות  המדירות טוב יותר את הרוחניות או הדתיות שלהם. “אני גם וגם, אני האחד ולא השני, אני לא זה ולא זה].

– להגדיר איך שני המושגים שונים: רוחניות רחבה יותר, ההיפך, אין קשר ביניהם, הם זהים לחלוטין, יש ממשקים אבל הם שנים.

– הגדרות נוספות

ישנן שלוש מסקנות מרכזיות  מהמחקר:

  • שני המושגים מתארים דברים שונים בעיני הציבור. לדתיות מיוחסת יותר סמכותיות, אורתודוקסיה, דתיות מפורשת, השתתפות בפולחן ממוסד. רוחניות נקשרה יותר לחויה אישית, חופשית, וכו..
  • על אף ההבדלים בינים, המושגים מקיימים ביניהם ממשקים.
  • 93% מגדירים עצמם כרוחניים ו-78% כדתיים

The study attempts to measure how individuals define the terms Religiousness and spirituality, to measure how individuals define their own religiousness and spirituality and to examine whether these definitions are associated with different religious /spiritual r psychological variables. The results suggests several points of convergence and divergence between the constructs religiousness and spirituality. The theoretical, empirical and practical implications of these results for the scientific study of religion are discussed.

http://www.psychology.hku.hk/ftbcstudies/refbase/docs/zinnbauer/1997/34_Zinnbauer_etal1997.pdf

נכתב ע"י: זינבהאור בריאן.
דילוג לתוכן