מספר פריט : 2563

וויבר וווילדינג (2013) חמש הממדים של הוראה מעורבת

מספר פריט : 2563

Weaver, L. & Wilding, M. (2013). The 5 dimensions of engaged teaching. Bloomington, IN: Solution Tree Press.

ספר זה הוא מדריך שימושי ופרקטי למורים המבקשים לפתח את ההוראה שלהם דרך טכניקטות שמבוססות על
חקר-עצמי ולמידה חברתית-רגשית. הספר מבוסס על מודל של חמישה ממדים הכוללים: לב פתוח, יכולות רגשיות, גבולות מכבדים, נוכחות ועצמי-מתבונן.

הכותבים מגדירים ‘מעורבות’ כ”חיבור בין יכולות חיצוניות, יכולות פנימיות ומיומינויות שמובילות להוראה אפקטיבית והישגי תלמידים” (עמ’ 2). הם מקדישים פרק לכל אחד מן הממדים של המודל. כל פרק בנוי באופן דומה: פתיחה המציגה את הממד, פירוק הממד למושגים והדגמת כל מושג על סמך סיטואציות בית-ספריות שונות. התיאורים מלויים בהצעות רבות לתרגולים שמסייעים לטפל בצרכים שעולים בכל סיטואציה.

ספר זה לא סוכם כאן בפרוטרוט אך זהו מקור עשיר מאוד לאפשרויות פדגוגיות. כאן מובאות הגדרות של כל ממד:

  1. לב פתוח מתייחס ל “יכולת להביע חמימות, חמלה, דאגה, אותנטיות, ולפעמים גם פגיעות אל מול תלמידים וקולגות” ו “יצירת קשרים משמעותיים עם תלמידים ובינם לבין עצמם, באופן מכוון” (עמ’ 21).
  2. עצמי-מתבונן “משמעו יכולתנו לייצר עמדה שמתבוננת במחשבות, התהגויות ונקודות שמפעילות אותנו. יכולת זו מאפשרת גם רפלקציה על מה שאנו מוצאים, קבלת החלטות מודעת, ויכולת לשנות את פעולותינו בשעת הצורך” (עמ’ 41).
  3. נוכחות – “היא היכולת שלנו להיות ערים, רגועים, ודרוכים ברגע הנוכחי כך שנוכל להיות מעורבים עם תלמידינו והקולגות שלנו באופן אפקטיבי” (עמ’ 57).
  4. קביעת גבולות מכבדים – “היא חלק מהותי בהוראה, משום שהיא דורשת מאיתנו להפגין סמכותיות וחמלה, לקחת אחריות על עצמנו ועל הכיתה, ולהגדיר באופן ברור גם את המגבלות שלנו”.
  5. פיתוח יכולות רגשיות “כולל הרחבת מנעד הרגשות שלנו, טיפוח אינטליגנציה רגשית, גבולות רגשיים, בטחון רגשי ויכולת לפתח קשרים בין רגשות חיוביים ללמידה” (עמ’ 87).

כפי שהוזכר, כל אחד מן הממדים הללו מגובה בדוגמאות רבות, בסיפורים ובהצעות פדגוגיות חשובות.

פרק 7 מסכם את כל חמש הממדים “למסע הלמידה” שכולל שלושה שלבים: טיפוח קהילה אכפתית, חיזוק קשרים בקהילה, ועיגון של הלמידה (עמ’ 107). הפרק האחרון דן באופנים בהם ניתן להעריך התקדמות בתחום הלמידה החברתית רגשית. הנספחים מביאים סיכום פרקטי של פעילויות שונות שהוצעו בספר.


This book is a very practical hands-on guide for teachers who seek to develop their teaching practice through techniques that are based on self-inquiry and social-emotional learning. The book is based on a 5-dimensional model that includes: Cultivating an open heart, developing emotional capacity, establishing respectful boundaries, being present, and engaging the self-observer.

The authors define ‘engagement’ as: “the integration of the inner and outer capacities, practices, and skills that lead to effective teaching and student achievement” (p. 2). They dedicate a chapter to each one of the dimensions of the model. Each one of these chapters is similarly structured: an exposition describing the dimension, its breaking down into a number of concepts with each concept then exemplified through diverse school-life situations. These descriptions are accompanied by practices that cater to the needs that arise from such situations in regards to the dimension discussed.

I did not summarize this book in detail for it did not seem practical. This is a very rich resource for teachers. It includes personal professional development suggestions as well as effective activities designed to address a host of teaching situations toward fostering SEL and higher achievements. I shortly bring the definitions of each of the five dimensions described.

  1. The first chapter describes cultivating an open heart, referring to: “the capacity to express warmth, compassion, care, authenticity, and, at times, vulnerability with students and colleagues”, and “intentionally foster[ing] meaningful connections with and amongst…students.”  (p. 21) Various practices for cultivating an open heart are offered.
  2. Engaging the self-observer “means tapping into the part of ourselves that has the capacity to notice our own thoughts, behaviors, and triggers; reflect on what we notice; make conscious choices going forward; and shift our course of action when necessary” (p. 41). The practice of mindfulness is suggested as one important way for cultivating the self observer. They also describe the problem Daniel Goleman (1995) referred to as amygdala hijacking; a situation in which the amygdala as our brain’s alarm system becomes activated inducing the fight-or-flight response. Such hijacking prevents us from being able to monitor our actions unless we are trained to identify the bodily signals manifesting this phenomenon (p. 47).
  3. Being present “refers to our capacity to be awake, relaxed, and alert in the moment so that we can effectively engage with our students and colleagues.” (p. 57).
  4. Establishing respectful boundaries “is an essential part of our teaching practice, as it calls us to compassionately express our authority, take responsibility for ourselves and our classrooms, and clearly define and communicate our limits.”
  5. Developing emotional capacity “includes expanding our emotional range, cultivating our emotional intelligence, developing emotional boundaries, creating emotional safety, and developing positive connections between emotions and learning.” (p. 87). As mentioned, each of these dimensions is richly accompanied by numerous practical ways in which it can be fostered.

Chapter 7 integrates the five dimensions to “the learning journey” which includes three stages: cultivating a caring community, strengthening community and connection, and creating positive closure and anchoring the learning (p. 107). The final chapter of the book discusses ways to assess one’s progress in cultivating an SEL environment. The appendix offers a handy summary of diverse activities offered in the book.

נכתב ע"י: וויבר וווילדינג.
דילוג לתוכן