מספר פריט : 6997

השבת שמרה על ישראל – אחד העם

השבת שמרה על ישראל - אחד העם

מספר פריט : 6997

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
ארץ ישראל, ארץ הקודש, מולדת  ]  [  השגחה, השגחה פרטית, שמירה, הגנה  ]  [  ישראל  ]  [  לאומיות ואוניברסליזם  ]  [  שבת  ]  

“יותר משישראל שמרו את השבת –
שמרה השבת אותם”
(אחד העם)

ציטוט זה הוא מתוך מאמרו של אחד העם, “שבת וציונות”, שהתפרסם בירחון השילוח, כרך ג חוברת ו, סיון תרנ”ח – מאי 1898. המאמר התפרסם בעקבות פולמוס שהשתרר בתוך התנועה הציונית, בראשית דרכה, אודות חשיבותה של השבת לעם ישראל. הפלג המודרני והלא דתי בתנועה, הציעו לבטל את השבת כיום מנוחה, ולהחליף אותה ביום ראשון – יום המנוחה הרשמי במדינות הנוצריות באירופה ובאמריקה. אחד העם אומנם לא היה דתי, אך הוא ראה בשבת ערך היסטורי ולאומי חשוב ביותר, והתנגד לכל ניסיון לבטל את השבת, כפי שהסביר במאמר שפרסם.

 

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
ארץ ישראל, ארץ הקודש, מולדת  ]  [  השגחה, השגחה פרטית, שמירה, הגנה  ]  [  ישראל  ]  [  לאומיות ואוניברסליזם  ]  [  שבת  ]  
דילוג לתוכן