מספר פריט : 8238

הרהורי הלב – רמב”ם

הרהורי הלב - רמב"ם

מספר פריט : 8238

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  חכמה, תבונה, תובנה  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  

ולא עבודה זרה בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה–מוזהרין אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך ונחשוב ונימשך אחר הרהורי הלב:  מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בורייו; ואם יימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו.

(רמב”ם, הלכות עבודה זרה, פרק ב, הלכה ד).

 

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אמת ושקר  ]  [  חכמה, תבונה, תובנה  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  
דילוג לתוכן