מספר פריט : 8456

הנשמה הכוללת – הראי”ה קוק

הנשמה הכוללת - הראי"ה קוק

מספר פריט : 8456

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
אחדות ומחלוקת  ]  [  ישראל  ]  [  מנהיגות  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  

גדולי הנשמה אינם יכולים להיות נפרדים מן הכללות היותר מקיפה. …

כשהם באים אל עמם … הם מוצאים אותו מחולק ומפורק, מפולג למפלגות מפלגות,

{הם} אינם יכולים להתאחד בשום מפלגה,

כי הם חפצים להתאחד עם האומה כולה

דווקא כולה בכללה.

(ר’ אברהם יצחק הכהן קוק, אורות הקודש חלק ב, ירושלים תשמ”ה, עמ’ תמב – תמג)

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
חסידות יהדות
  אורך טקסט
מימרה קצרה
  מילות מפתח
אחדות ומחלוקת  ]  [  ישראל  ]  [  מנהיגות  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  
דילוג לתוכן