מספר פריט : 8575

הדיבור – חליל ג’ובראן

הדיבור - חליל ג

מספר פריט : 8575

  קהלי יעד
מבוגרים
  שיוך תרבותי
שירה מודרנית
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
דיאלוג ויחסים בין-אישיים  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  [  שקט, דממה, שלווה  ]  

ואז בקש אחד המלומדים: ספר לנו על הדבור. ויען ויאמר:

“מדבר: אותה עת לא ישכון שלום בינך לבין הגיגיך כאשר לא תוכל  עוד להיות בבדידות ליבך או תהיה בשפתיך והקול יבלע את החלל.

ברב מילים המחשבה גוועת  כי המחשבה  צפור מרחבים היא, אשר בכלוב  המילים תחבט כנפיה אך לעוף לא תוכל. יש בכם אשר   מיראת הבדידות מבקשים איש שיחה, בדממת הבדידות  נגלית להם נשמתם במערומיה והמח נמלטים.

יש המדברים ובלי דעת מביעים אמת שהם עצמם לא יבינוה, ואחרים – האמת שוכנת בליבם, אך הם לא יעטרוה מחלצות מילים בנשמתם מחולל הרוח בדממה.

מתוך “הנביא”, של חליל ג’ובראן. 

 

  קהלי יעד
מבוגרים
  שיוך תרבותי
שירה מודרנית
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
דיאלוג ויחסים בין-אישיים  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  [  שקט, דממה, שלווה  ]  
דילוג לתוכן