מספר פריט : 1968

הגישה הרוחנית: חינוך יהודי כאמצעי להתפתחות הרוחנית של התלמידים – ד”ר איתן שקלי

הגישה הרוחנית: חינוך יהודי כאמצעי להתפתחות הרוחנית של התלמידים - ד"ר איתן שקלי

מספר פריט : 1968

ד"ר איתן שקלי

הדוגלים בגישה זו טוענים שכל אדם באשר הוא אדם נמשך לשאלות על משמעות החיים, מקור החיים , תכלית החיים וכדומה. כמו כן, כל אדם שואף להכיר את עצמו, את מבנה נפשו, כמיהותיה, חרדותיה ותקוותיה. העיסוק בשאלות אלה הוליד יצירות רוחניות בקרב כל העמים שמצאו לרוב את ביטויים בספרות הדתית שלהם. כך גם קרה בעם היהודי: “ארון הספרים היהודי” הקלאסי הנו אוצר גנוז של התמודדויות עם שאלות ברומו של עולם  על מהות ותכלית החיים, על הדרך לבנות חיים של משמעות וכדומה. תלמידים המתחנכים במרחב החילוני לא תמיד נחשפים לשאלות כגון אלה ומפגש מודרך וזהיר עם חלק  מהיצירות הקלאסיות  שהניבו חכמי ישראל  במהלך הדורות עשוי לזמן חשיפה שכזו ולהעשיר את יכולת השיח של המתחנך על נושאים “ברומו של עולם”, כולל שאלות נוקבות על אלהים. התוצר המצופה מגישה חינוכית זו  הוא בוגר בעל רגישות רוחנית השואב את מקורות ההשראה שלו, בין היתר,  מארון הספרים היהודי והמסוגל לקיים שיח אינטליגנטי בסוגיות שברומו של עולם ואף לתת מקום של כבוד לרוחניות בעיצוב חייו ואישיותו.

(קטע מתוך דברים שהתפרסמו ב”הד החינוך”.)

נכתב ע"י: ד"ר איתן שיקלי.
דילוג לתוכן