מספר פריט : 8311

דברי תורה נמשלו למים – שיר השירים רבה

דברי תורה נמשלו למים - שיר השירים רבה

מספר פריט : 8311

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
ישראל  ]  [  לימוד, לימוד תורה  ]  [  מים- ים, נהר, מעיין, באר, זרם  ]  [  צורות וסמלים  ]  

דברי תורה נמשלו למים; שנאמר: “הוי כל צמא לכו למים” (ישעיהו נה, א)

מה המים מסוף העולם ועד סופו, כך תורה מסוף העולם ועד סופו;

מה המים חיים לעולם, כך התורה חיים לעולם;

מה המים חינם לעולם, כך תורה חינם לעולם;

מה המים מן השמים, כך תורה מן השמים;

מה המים בקולי קולות, כך תורה בקולי קולות;

מה המים משיבים נפשו של אדם, כך תורה משיבה נפשו של אדם;

מה המים מטהרים את האדם מטֻמאה, כך תורה מטהרת את הטמא מטומאתו;

ומה המים יורדים טיפין טיפין ונעשים נחלים נחלים, כך תורה אדם למד שתי הלכות היום ושתים למחר עד שנעשה כנחל נובע;

ומה המים מניחים מקום גבוה והולכים במקום נמוך, כך תורה מנחת מי שדעתו גבוהה עליו ומדבקת במי שדעתו נמוכה עליו;

ומה המים אין מתקיימים בכלי כסף וזהב, אלא בירוד שבכלים, כך תורה אין מתקיימת אלא במי שעושה עצמו ככלי חרס;

ומה המים אין הגדול מתבייש לומר לקטן: השקני מים, כך דברי תורה אין הגדול מתבייש לומר לקטן: למדני פרק אחד, דבר אחד, פסוק אחד, ואפילו אות אחת;

ומה המים כשאין אדם יודע לשוט בהם סוף שהוא מתבלע, כך דברי תורה אם אין אדם יודע לשוט בהם ולהורות בהם סוף שהוא מתבלע.  

(שיר השירים רבה א, ג)

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
ישראל  ]  [  לימוד, לימוד תורה  ]  [  מים- ים, נהר, מעיין, באר, זרם  ]  [  צורות וסמלים  ]  
דילוג לתוכן