מספר פריט : 1783

גרואן (2008) מתחים פרדוקסאליים ביצירת מרחב הוראה ולמידה בקורס מתקדם על רוחניות

מספר פריט : 1783

Groen, J. (2008). Paradoxical tensions in creating a teaching and learning space within a graduate education course on spirituality. Teaching in Higher Education, (13) 2, 193-204

גרואן מתארת קורס בו לימדה 20 סטודנטים לתואר מתקדם באוניברסיטת קלגארי ב 2004. הקורס בחן רוחניות מנקודת מבט של מחנך ועסק בייעוד ובחיבור קהילתי וייעודים ארגוניים. כמו כן כלל הקורס “ממד ביקורתי שבחן את המוטיבציות לשילוב רוחניות במקום עבודה” (עמ’ 196). גרואן מתארת את הדרך בה רוחניות כחיפוש אחר משמעות מחלחלת לאוניברסיטה לדיסציפלינות שונות (עמ’ 193). היא מתארת את מסעה האישי ואת תפיסתה “הרוחניות שלי אינה פנימית בלבד אלא היא התייחסות לעולם סביבי המכוונת לטוב יותר. היא מופיעה באופן בו אני חיה את חיי, בהחלטות שאני מקבלת כהורה וכאדם בקהילה רחבה יותר. אני מאמינה באופן עמוק שרוחניות משתלבת ביומיום שלנו והיא מכוונת לשינוי לעולם מוסרי יותר המבוסס על חמלה” (עמ’ 196). גרואן דנה ברציונל של הקורס שהעבירה המבוסס על פארקר פאלמר (1998 ר’ סקירה זו) שממשיג ששה מתחים המאפיינים יצירת מרחב למידה.

פדגוגיה: אספקט ייחודי בקורס של גרואן קשור בכך שחלק מן הקורס נלמד באופן מקוון. מחד נדמה כי קורס ברוחניות דורש מפגש פנים אל פנים, מאידך אוניברסיטאות עומלות כל העת על למידה מקוונת כך שיוזמות אקדמיות מקוונות הכרוכות ברוחניות הן רלבנטיות ומשמעותיות. תרגול אחד שהוצע בקורס למשל דרש מסטודנטים להעלות ביוגרפיה רוחנית לאתר הקורס ולהסביר מדוע בחרו בקורס. סטודנטים נדרשו להגיב לארבע ביוגרפיות כאלו באתר עצמו.


Groen describes a course taught to 20 students in their graduate studies at the U. of Calgary in 2004. The course explored spirituality from the educator’s perspective covering themes such as: “personal vocation, interconnectedness and community, the practices of an organization and the mission and values of an organization” and included “a critique that questions the underlying motivations of incorporating spirituality within a workplace” (P. 196). Groen describes the way in which spirituality as a search for meaning is crossing over to the university within diverse disciplines (p. 193).

She describes her own journey and perspective on “spirituality”:”My spirituality is not only internal to me but it involves a response to the world around me and is directed toward a higher good. It is demonstrated in how I live my life and the decisions I make as an individual, as a parent and as a member of the broader community. I profoundly believe that a spirituality that is woven into our lives everyday and is directed toward a higher good can transform our world into a place that is more compassionate and ethical” (p. 196). She then discusses the rationale of her course constructed pedagogically based on Parker Palmer’s (1998) six paradoxical tensions for creating a teaching and learning space.

Pedagogy: A unique aspect of Groen’s course had to do with the fact that it was partially taught online. This suggests a paradox, on the one hand one would think a course teaching spirituality would require a tangible face-to-face encounter, while on the other, we are living in times in which universities are increasing their online teaching, and the concept of spirituality online is thus very relevant. One practice involved students’ posting a synopsis of their personal spiritual biography that led to their choosing such elective. Students then responded to four such biographies posted by fellow students.

נכתב ע"י: גרואן ג..
דילוג לתוכן