מספר פריט : 8211

געגועים לאהבה – הבעל שם טוב

געגועים לאהבה - הבעל שם טוב

מספר פריט : 8211

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אהבה  ]  [  בכי, דמעה  ]  [  מוות ואחרי המוות, העולם הבא, גסיסה  ]  [  מחסור, חוסר  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  צער, עצב, עצבות  ]  

פעם אחת אמר הבעל שם טוב, אם הייתה לי זוגתי הראשונה, הייתי עולה למרום באמצע היום בשוק של מעזבוז לעיני כל, ולא כמו אליהו שעלה במדבר. 
(ר’ שמואל הורביץ, אבני”ה ברזל, ירושלים תרצ”ה, עמ’ מה אות סא. כונס בספר כוכבי אור, תשע”ב, עמ’ 402).

ביאור: הבעל שם טוב מספר מתוך געגועים על אשתו הראשונה, שאילו הייתה עמו שוב, הוא עולה עמה לשמים מרב שמחה, ולא שם לבו אל תגובת הסביבה. אזכור העליה בשוק באמצע היום לעיני כל, באה להנגיד אותה לעלייתו של אליהו השמימה שנעשתה במקום חבוי ולעיני אלישע בלבד.

 

היום יום פטירת זקנתנו שרה’לי עליה השלום, בכה זקננו הקדוש רבי ישראל מרוז’ין ז”ל מאד מאין הפוגות. נכנסו אליו יחידי סגולה מחסידיו … ואמרו לו: ‘רבינו, רב לך לבכות, הלא יום טוב היום’. השיב הרבי מרוז’ין: ‘הבעל שם טוב ז”ל בכה שלוש פעמים בחייו בשביל צער עצמו. א) כאשר לקחו מאתו המדרגות; ב) בנפול בתו אדלי הימה (בסטמבול – אחרון של פסח); ג) ביום פטירת אשתו הרבנית עליה השלום. אמר הבעל שם טוב: ‘קויתי שמנוחתי תהיה בארץ הקודש, והנה עתה כי נשאר פלג גופי בחוץ לארץ, רואה אני כי גם הפלג השני סופו להישאר פה’.
(רבי יעקב פרידמן, אהלי יעקב, תל-אביב 1962. דרשה מיום שבת, פרשת שמיני, כ”ב ניסן תש”ז, עמ’ רמה.)

ביאור: רבי ישראל מרוזי’ן התאבל מאוד על אשתו שרה’לי. כאשר תלמידיו ניסו לנחם אותו הוא סיפר להם שהבעל שם טוב בכה שלוש פעמים בחייו. אחת מן הפעמים הייתה כאשר נפטרה אשתו. הבעל שם טוב התייחס לפטירת אשתו כאילו פלג גוף שלו עצמו נלקח ממנו.

 

 

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אהבה  ]  [  בכי, דמעה  ]  [  מוות ואחרי המוות, העולם הבא, גסיסה  ]  [  מחסור, חוסר  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  צער, עצב, עצבות  ]  
דילוג לתוכן