מספר פריט : 1767

גנוסיס; גנוסטיקה

גנוסיס; גנוסטיקה

מספר פריט : 1767

  קהלי יעד
מבוגרים
מחנכים או מורים
  שיוך תרבותי
מיתוס, מיתולוגיה
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  אמת ושקר  ]  [  בריאה  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  טוב ורע  ]  [  טעות, שגיאה  ]  [  יקום, עולם, עולמות, קוסמוס, קוסמולוגיה  ]  [  מבט, עיניים, ראיה, צפיה, עיוורון  ]  [  מוות ואחרי המוות, העולם הבא, גסיסה  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  [  עולמות עליונים  ]  [  פרשנות, פירוש, הרמנויטיקה  ]  [  שבירת חוקים ומוסכמות  ]  
גנוסטיקאי נמלט מהקוסמוס
חיתוך עץ המדגים את התפיסה הגנוסטית
Heikenwaelder Hugo, Austria

“גנוסיס” (גנוסטיקה) היא מלה יוונית, שפירושה המילולי הוא “דעת”. המונח התייחד לתיאור טיפוס מסוים של מחשבה דתית, בה הידע, הניתן רק לנבחרים יחידים, הוא תנאי לגאולה. הידע הוא אודות דואליזם בעולם האלוהות: קיומו של אל טוב ונסתר (Agnostos Theos), ושל דמיורגוס הרשע בורא עולם ויוצר בראשית.

חוקרים טוענים כי להופעתה של הגנוסטיקה יש קשר הדוק ל’תרגום השבעים’ – התרגום הראשון של המקרא לשפת לע”ז – לשפה היוונית. המפעל הועמד על מכונו במאות ה-3 עד ה-2 לפנה”ס. תרגום שלוש המלים הראשונות לשפה שאין בה הבחנה בין מושא עקיף לבין מושא ישיר, פתחה פתח לפרשנות רדיקלית: “בראשית (נושא) ברא (נשוא) אלוהים (מושא)”, כלומר בראשית ברא את אלוהים.

הפרשנות הדואליסטית של פתיחת המקרא עמדה בבסיסן של תנועות רוחניות תוססות: רעיון שתי הרשויות – האחת בוראת והאחרת נבראת – הנו רעיון יסודי בנצרות (האב ברא את הבן, ישו), בקבלה (השתלשלות ספירת בינה מספירת חכמה) ובגנוסיס שיצרה הבחנה בין האל העליון, הנעלם , לבין דמיורגוס המרושע, בורא העולם ומנהיגו.

הגנוסיס התקיימה במשך כאלף ומאתיים שנים במופעים שונים ובמקומות שונים, וקשה למצוא מכנה משותף לעשרות הכיתות. היא נבטה בארץ ישראל ובסביבותיה בראשית האלף הראשון לספירה והתפשטה לאירופה.

ראשי הכנסייה הקתולית חיברו כתבי פלסתר, אשר שפכו אש וגופרית על הגנוסטיקה. הם ייחסו את ייסוד הגנוסיס לשמעון מאגוס, אשר תואר בברית החדשה כאחד ממתנגדי ישו. במאה ה-13 ייסדה את הכנסייה את האינקוויזיציה, אשר ניהלה מסע צלב פנים-אירופי כנגד המינים, והורידה את הגנוסיס ואת הגנוסטיקאים מעל בימת ההיסטוריה. ידיעותינו אודות הגנוסיס עד לראשית המאה העשרים היו שאובים מכתביהם הפולמוסיים של אבות הכנסייה, אשר כרכו ביריעה אחת את הכיתות השונות ואת הרעיונות המגוונים.

בשנת 1946 נפל דבר בחקר הגנוסטיקה. בשנה זו התגלתה בנאג-חמאדי שבמצרים ספרייה גנוסטית בת שלושה עשר כרכים, שמכילים כחמישים חיבורים. כתבים אלה מתארים את מיתוס בריאת העולם כאקט של מרידה באל הנסתר. לפיכך, קיים קרע במציאות ובעולם האלוהות, כאשר המציאות בה שרוי האדם נשלטת כולה על ידי הרע, שמקורו בבריאה ובבורא, ולא במציאות האלוהית העליונה. האל הנסתר איננו משגיח על העולם ואיננו מנהיגו.

הכתבים הגנוסטיים קוראים את המקרא במהופך: חוקי המציאות וחוקי האל הנם רעים, ועל כן גיבוריו החיוביים של המקרא הם רעים, והדמויות השליליות בו הן חיוביות, כדוגמת הקדושים המעונים אנשי סדום וקין.

חרף העובדה שהאל הנסתר לא ברא את האדם, בכל זאת הוא פיזר בעולם ניצוצות של טובו, ושל ידיעה והכרה במציאותו. הוא העמיד את ‘עץ הדעת טוב ורע’ לרשות הנבראים הראשונים, אדם וחווה. אלא שהנבראים הראשונים לא היו אוכלים מפרי עץ הדעת ללא שליחו, הנחש, אשר הסביר לחווה כי בניגוד לאזהרתו של דמיורגוס, הם לא ימותו אם יאכלו מעץ הדעת, אלא ייפקחו עיניהם, והם יהיו “כאלוהים יודעי טוב ורע”, כלומר הם יתוודעו לידע אזוטרי שהשטן הבורא מנסה לחסום אותם מהשגתו. על כן התחבא האדם מפני בוראו לאחר שאכל מפריו של העץ הדעת.

רסיסי הכרת האמת טמונים בנשמותיהם של בני עלייה נבחרים ומעטים, הגנוסטיקאים. הידע הגנוסטי הוא תנאי לגאולה: ההבנה שהם שייכים לעולם נעלה יותר, תאפשר להם להשתחרר מבית הכלא של המציאות הנבראת, להימלט מהקוסמוס ולהגיע למגע עם האל העליון לאחר המוות.

אין גאולה לקוסמוס, משום שהוא רע מעיקרו. אין לו תקנה, דינו חורבן ואבדון, והניסיונות ל’תיקון עולם’ הם ניסיונות נואלים. על כן, המיסטיקן הגנוסטיקאי מורד בעולם הזה, ומתעב את ערכיו ואת חוקיו.

יש לציין כי חז”ל הכירו את הדואליזם הגנוסטי, ופיתחו נגדו פולמוס נוקב. בתלמוד מסופר על אלישע בן אבויה, שטעה לחשוב שיש ב’ רשויות, כלומר שני אלים. הסיפור מהווה התנגדות נחרצת להרהורים גנוסטיים.

  קהלי יעד
מבוגרים
מחנכים או מורים
  שיוך תרבותי
מיתוס, מיתולוגיה
  מילות מפתח
אלהים, דמות אלהים  ]  [  אמת ושקר  ]  [  בריאה  ]  [  העולם-הזה, ארציות  ]  [  טוב ורע  ]  [  טעות, שגיאה  ]  [  יקום, עולם, עולמות, קוסמוס, קוסמולוגיה  ]  [  מבט, עיניים, ראיה, צפיה, עיוורון  ]  [  מוות ואחרי המוות, העולם הבא, גסיסה  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  [  עולמות עליונים  ]  [  פרשנות, פירוש, הרמנויטיקה  ]  [  שבירת חוקים ומוסכמות  ]  
דילוג לתוכן