מספר פריט : 1657

ברד ואחרים (2012). השראה מתוך הסחה: נדידת מחשבות מעודדת אינקובציה יצירתית

מספר פריט : 1657

מאמר זה בוחן את הקשר בין היצירתיות שלנו בפתרון בעיות לבין מעורבות בפעילות קוגניטיבית שאיננה קשורה אליה. באופן ספציפי בחנו החוקרים נדידת-מחשבות כתהליך אינקובציה מחולל יצירתיות. מחקרים מסוימים מצביעים על כך שעיסוק מכוון בבעיות, “עשוי לחבל ביצירתיות בעוד הסחה עשויה לתרום לה (דייקסטרהוייס ומיורס, 2006)” (עמ’ 1). בנוסף, “התועלת שבפרקי זמן של אינקובציה עולה כשאינדיבידואלים עסוקים במשימה לא תובענית לעומת משימות תובעניות או העדר משימה כלשהי (סיו ואורמרוד, 2009)” (עמ’ 1). נדידת מחשבות כמשימה לא תובענית ושינה (בזמן תנועות עיניים נמרצות) הומחשו כתומכות ביצירתיות. במחקר זה החוקרים ניסו לנטר את נדידת המחשבות כפי שהיא משפיעה על יצירתיות בהתבסס על UUT – משימת השימושים הבלתי-רגילים (גילפורד, 1967). במשימה זו, “המשתתפים נדרשים לייצר את מספר השימושים הבלתי קונבנציונאליים הרב ביותר עבור אובייקט רגיל, כמו לבנה למשל, בזמן קצוב. המקוריות של התשובות מעידה על חשיבה יצירתית (מילגרם ומילגרם, 1976, טורנס, 2008, וואלאך וקוגאן, 1965)” (עמ’ 2). החוקרים ביקשו לראות האם יצירתיות משתפרת באופן כללי כתוצאה מפרקי אינקובציה, והאם היא משתפרת באופן ספציפי ביחס למשימה שחוזרים עליה. הם ביקשו גם לבחון עד כמה נדידת מחשבות כמשימה לא-תובענית צפויה לחולל שינויים כאלו. המחקר בדק 145 נחקרים אשר בפניהם הוצגה משימת שימושים בלתי-רגילים למשך 2 דקות. בעקבות זאת הם חולקו ל4 קבוצות: שלוש קבוצות קיבלו 12 דקות של 1) משימה תובענית, 2) משימה לא-תובענית (בעלת פוטנציאל להגדיל נדידת-מחשבות), 3) מנוחה. קבוצה מספר 4 לא קיבלה זמן אינקובציה אלא המשיכה מיד למשימה נוספת. כמות נדידת המחשבות נמדדה בהתבסס על שאלון.

המשתתפים בקבוצת המשימה הלא תובענית דיווחו על נדידת מחשבות מוגברת אשר איששה תצפיות קודמות “שזכרון עבודה מפחית את תדירות נדידת המחשבות” (עמ’ 3). התוצאות הראו שמנוחה או מעבר מיידי למשימה הבאה לא יצרו אינקובציה. לעומת זאת, אינקובציה משמעותית ניכרה בחזרה על המשימה ובעיקר במשימה הלא-תובענית שבה נצפו תוצאות גבוהות במדד היצירתיות. לא נצפו תוצאות של אינקובציה במצב בו הוצגה משימה חדשה. יחד עם זאת החוקרים מצביעים על ממצאים ראשוניים לכך “שאינדיבידואלים שתודעתם נודדת יותר בחייהם היומיומיים עשויים להיות יצירתיים יותר באופן כללי” (עמ’ 4). “המחקר שמתואר כאן מראה כי לקחת הפסקה שמבוססת על משימה לא תובענית משפר את הביצועים במשימת יצירתיות קלאסית (UUT) הרבה יותר מאשר לקחת הפסקה לטובת משימה תובענית, מנוחה או הפסקה סתמית. חשוב לציין כי שיפור זה נצפה רק במקרה של חשיפה חוזרת למשימה, דבר שמראה כי זוהי תוצאה של תהליך אינקובציה ולא של עלייה כללית ביצירתיות בפתרון בעיות. ממצאים אלו מאשררים במחקר אחד, את המסקנה של מחקר-על (סיו ואורמרוד, 2009), שהראה שאפקט אינקובציה הוא גדול יותר במחקרים בהם אינדיבידואלים עסקו במשימות אינטרפולציה לא-תובעניות מאשר במחקרים שכללו משימות אינטרפולציה מורכבות או זמני מנוחה” (עמ’ 4). היצירתיות המוגברת לא נמצאה כנובעת מנדידת מחשבות שתוכנן קשור במשימה, אלא דווקא במשימות שלא היו מכוונות למשימה הראשונית.

            לא ברור עדין למה מחשבות בלתי קשורות בזמן נדידת-מחשבות משפרות אינקובציה באופן ספציפי. הסבר אחד הוא שנדידת מחשבות מגבירה תהליכי אסוציאציה לא מודעים (יניב ומייר, 1987, דייקסטרהוייס, ומיורס, 2006). הסבר אחר מתבסס על הקשרים בין נדידת מחשבות לבין רשתות הניהול וברירת המחדל של המוח (כריסטוף ואחרים, 2009). פעילות שתי הרשתות נצפית לפני פתרונות מוצלחים לבעיות תובנה (קוניוס ואחרים, 2008). הכותבים מסכמים, “הממצאים שמדווחים כאן מציעים את העדויות הישירות ביותר עד עתה לכך שתנאים המעודדים נדידת מחשבות מעודדים גם יצירתיות. מנקודת מבט תיאורטית, המחקר הנוכחי עוזר גם לבסס לפחות תועלת אחת העולה ממה שנתפס למראית עין כמצב מנטאלי דיספונקציונאלי. למרות שנדידת מחשבות עשויה לגרום לביצועים פחותים במשימות חיצוניות (בארון ואחרים, 2011, מקוויי וקיין, 2009) ואולי היא גם סממן של חוסר שמחה (קילינגסוורת’ וגילברט, 2010), היא עשויה גם להוות בסיס להשראה יצירתית” (עמ’ 5).

Baird, B., Smallwood, J., Mrazek, M. D., Kam, J. W. Y., Franklin, M. S., and Schooler, J. M. (2012). Inspired by Distraction: Mind wandering facilitates creative incubation. Psychological Science, xx (x), 1-6.

This paper examines our creative problem solving capabilities as they are associated with engagement in unrelated cognitive tasks. Specifically the authors focus on mind-wandering as an incubation process for creativity. Some researches suggest that focused deliberation on problems “can undermine creativity whereas distraction can enhance creativity (Dijksterhuis & Meurs, 2006)” (p. 1). In addition, “the benefits of incubation intervals are greater when individuals are occupied by an undemanding task than when they engage in either a demanding task or no task at all (Sio & Ormerod, 2009)” (p. 1). Mind wandering as an undemanding task, and REM sleep were also shown to contribute to creativity. In this study the researchers attempted to monitor the extent of mind wandering as it reflects on creativity based on the UUT – Unusual Uses Task (Guilford, 1967). This, “requires participants to generate as many unusual uses as possible for a common object, such as a brick, in a set amount of time. The originality of the responses is taken as an index of creative thinking (e.g., Milgram & Milgram, 1976; Torrance, 2008; Wallach & Kogan, 1965).” The researchers wanted to see whether creativity is improved generally based on incubation periods, and whether it improves specifically in regards to a repeated identical task. They also wanted to see whether mind-wandering as an undemanding task is more likely to introduce such changes. The study explored 145 participants. They were presented with a 2 minute UUT. Following this task they were divided into four groups: three groups were assigned 12 minutes of 1) demanding task, 2) undemanding task (potentially inducing more mind-wandering), 3) rest. Group 4) was given no incubation time and was assigned an additional UUT. Mind wandering during incubation was assessed based on a questionnaire.

Participants in the undemanding task reported significantly higher mind-wandering. This replicated previous findings “that working memory load decreases the frequency of mind wandering” (p. 3). Results showed that no break or rest, did not result in an incubation effect. Significant incubation effects were found in the repeated exposure condition and especially within the undemanding task group that showed significantly greater improvement in uniqueness scores. No incubation effects were found in the new-exposure condition that presented a new UUT. However, the authors found preliminary evidence that “individuals who mind-wander more frequently in their daily lives may be more creative in general” (p. 4). “The study reported here demonstrated that taking a break involving an undemanding task improved performance on a classic creativity task (the UUT) far more than did taking a break involving a demanding task, resting, or taking no break. Notably, this improvement was observed only for repeated-exposure problems, which demonstrates that it resulted from an incubation process rather than a general increase in creative problem solving. Together, these data corroborate, within a single experiment, the conclusion of a recent meta-analysis (Sio & Ormerod, 2009) showing that incubation effects were larger in studies in which individuals engaged in an undemanding interpolated task than in studies that included a demanding interpolated task or a rest period.” (p. 4). The enhanced creativity was not found to be a consequence of mind-wandering associated with the task given, but rather with tasks not related to the primary task.

It is not clear why unrelated thoughts during mind wandering uniquely facilitate incubation. One explanation suggests that mind-wandering increases unconscious associative processing (Yaniv & Meyer, 1987; Dijksterhuis & Meurs, 2006). A second explanation is based on the interaction between mind wandering and executive and default networks (Christoff et al, 2009(. Activation in both networks is observed before successful solution of insight problems (Kounios et al, 2008). The authors conclude, “The findings reported here provide arguably the most direct evidence to date that conditions that favor mind wandering also enhance creativity. From a theoretical perspective, this research also helps to establish at least one benefit from engaging in this otherwise seemingly dysfunctional mental state. Although mind wandering may be linked to compromised performance on an external task (Barron et al., 2011; McVay & Kane, 2009) and may be a signature of unhappiness (Killingsworth & Gilbert, 2010), it may also serve as a foundation for creative inspiration” (p. 5).

Barron, E., Riby, L. M., Greer, J., & Smallwood, J. (2011). Absorbed in thought: The effect of mind wandering on the processing of relevant and irrelevant events. Psychological Science, 22, 596–601.

Christoff, K., Gordon, A. M., Smallwood, J., Smith, R., & Schooler, J. W. (2009). Experience sampling during fMRI reveals default network and executive system contributions to mind wandering. Proceedings of the National Academy of Sciences, USA, 106, 8719–8724.

Dijksterhuis, A., & Meurs, T. (2006). Where creativity resides: The generative power of unconscious thought. Consciousness and Cognition, 15, 135–146.

Guilford, J. P. (1967). The nature of human intelligence. New York, NY: McGraw-Hill.

Killingsworth, M. A., & Gilbert, D. T. (2010). A wandering mind is an unhappy mind. Science, 330, 932.

Kounios, J., Fleck, J. I., Green, D. L., Payne, L., Stevenson, J. L., Bowden, E. M., & Jung-Beeman, M. (2008). The origins of insight in resting-state brain activity. Neuropsychologia, 46, 281–291.

McVay, J. C., & Kane, M. J. (2009). Conducting the train of thought: Working memory capacity, goal neglect, and mind wandering in an executive-control task. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 35, 196–204.

Milgram, R. M., & Milgram, N. A. (1976). Creative thinking and creative performance in Israeli students. Journal of Educational Psychology, 68, 255–259.

Sio, U. N., & Ormerod, T. C. (2009). Does incubation enhance problem solving? A meta-analytic review. Psychological Bulletin, 135, 94–120.

Smallwood, J., Nind, L., & O’Connor, R. C. (2009). When is your head at? An exploration of the factors associated with the temporal focus of the wandering mind. Consciousness and Cognition,

18, 118–125.

Torrance, E. P. (2008). Torrance Tests of Creative Thinking: Normstechnical manual, verbal forms A and B. Bensenville, IL: Scholastic Testing Service.

Wallach, M. A., & Kogan, N. (1965). Modes of thinking in young children: A study of the creativity–intelligence distinction. New York, NY: Holt, Rinehart, & Winston.

Yaniv, I., & Meyer, D. E. (1987). Activation and metacognition of inaccessible stored information: Potential bases for incubation effects in problem solving. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 13, 187–205.

נכתב ע"י: ברד.
דילוג לתוכן