מספר פריט : 1595

בית-ספר מקור חיים (ירושלים)

מספר פריט : 1595

ישיבת מקור חיים
"ישיבת מקור חיים".
מתפרסם לפי רישיון שימוש הוגן בלוגו דרך ויקיפדיה

בית הספר בראשות הרב שטיינזלץ הוקם בשנת תשמ”ח (1988) בשכונת בקעה-מקור חיים. שמו של בית הספר ניתן על-שם הרחוב שבו שכן לראשונה,ואולם יש בשם הזה סמליות רבה, המלווה את בית הספר מיום הקמתו. “מקור” עניינו שיבה אל המקורות, הערכים והרוחניות. “חיים” הם לא רק חיים פסיכו-פיזיים, אלא בעיקר חיים מהותיים, בעלי משמעות פנימית חזקה. ואכן, בבית הספר שואפים לחזור למקור הדברים ולמהות אשר מהם נראה אור, ככתוב: “כי עמך מקור חיים באורך נראה אור” (תהילים לו:י) בית הספר מהווה אבן שואבת לאוכלוסיות מגוונות מכל רחבי העיר ירושלים ומחוצה לה, המוצאות עניין רב באופי הקהילתי-השיתופי של בית הספר ובאפשרות להביא לבית הספר את אורחות החיים הנהוגים בכל בית אב-החל בנוסח הסידור והתפילה ומנהגים שונים וכלה בתפיסת העולם התרבותית, הפוליטית והחברתית.
חזון בית-הספר ליצור תנועת תחיה (רנסנס) יהודי. תחיה המצריכה יצירת תבניות יסוד (פרדיגמות) חדשות בהשקפת העולם היהודית. רק התחיות והתחדשות פנימית יכולה להביא לידי תנופה מחודשת של התגבשות כלל-יהודית בתבניות בריאות ויציבות יותר, מתוך עבודה גדולה של יצירה רוחנית ושל התגבשות לאומית במחשבה וברוח.

בית הספר “מקור חיים” הוא מוסד חינוכי-לימודי שבו ברוח “חנוך לנער על פי דרכו” (משלי כב:ו)

נלמדים תחומי דעות שונים הכוללים לימודי קודש מוגברים בצד לימודי חול ולימודי העשרה מגוונים כגון: אמנות, מוסיקה, נגינה ועוד. אך עיקר גאוותו הוא בהיותו מוסד חינוכי המעצב ומטפח את דמותם הרוחנית של תלמידיו כיהודים טובים, יראי ה’ ואוהבי ה’, העוסקים בתורה, במצוות, ובהרבה גמילות חסדים תוך הזדהות פנימית עמוקה עם התכנים הנלמדים והפיכתם לאורחות חיים. כך גם יכול כל תלמיד לגלות את כישוריו המיוחדים ולתרום לסביבה בדרכו הייחודית. כולם יחד שוקדים על עיצוב דמותו של בוגר/ת “מקור חיים” – “שיהא תלמיד חכם ירא שמים, ויותר מזה ‘בן אדם ”

מעקרונות בית-הספר:
לימוד: לתת עידוד ואפשרות להקנות ליהודים את ידיעת והבנת התרבות המקורית שלהם דרך לימוד המביא לידי קרבה, לידי הכרה ולידי הזדהות.

חוויה: להגביר את יסודות הנשמה, האמונה והרגש בחיים היהודיים בדרך של חוויה.

רגש: להכניס את היסודות הרגשיים של הקשר היהודי לא רק במובן הדתי אלא גם במובן החברתי כדי להטמיע אותה בחברה ובדרכי החינוך וההתנהגות שלה.

הנהגה: ליצור דמויות מנהיגות בעלות שאיפות חיוביות שתוכלנה לשמש כדוגמה או כשכבה מוליכה עבור הכלל מתוך ראיית האחריות והערבות ההדדית לגבי שכבות שונות ומגזרים שונים.

צוות בית-הספר הוא צעיר, אכפתי, איכותי ודינאמי הרואה בעבודה במוסד שליחות אמיתית והעושה ימים כלילות בבית הספר ורואה את החינוך כזכות, עם קהילת הורים המעניקה משמעות מיוחדת למושג “לתת”.

תכניות בית-הספר מציעות טיפוח של דו-שיח והקשבה הדדית; עיסוק בביטוי “הווי דן את כל האדם לכף זכות”, “גבורה”; פרויקט “חשבת ומצאת תאמין” – פרויקט לפיתוח הפוטנציאל של התלמידים וחיזוק הנחישות, ההתמדה, היצירה, הסקרנות ועוד.

לאתר בית הספר נא לחצו כאן.

דילוג לתוכן