מספר פריט : 1570

בית הספר הניסויי

מספר פריט : 1570

בית הספר הניסויי

בית הספר הינו מסגרת חינוכית המיועדת לילדים מגילאי 3 ועד 18. על פי גישת בית הספר המורים תומכים בתלמידים בהתאם לצרכיהם ההתפתחותיים, הרגשיים, הקוגנטיביים, המוטוריים, החברתיים, והיצירתיים בלא הגדרת סולם היררכי לגבי חשיבות התחומים.
תכנית הלימודים לא מוכתבת מראש ולא נמדדת במונחים של הספק החומר, אלה נבנית ע”י המורים והתלמידים תוך כדי למידה ומדגישה את התהליך ולא התוצר.
הקבלה לבית הספר לא נעשית על פי כישוריהם הלימודיים, מצבת הכלכלי, רמת משכל וכד’, האוכלוסייה מאוד מגוונת ופתוחה לכולם.
צוות המורים משתדל לקיים קשר רציף עם ההורים, בית הספר מאמין כי הלמידה מצויה בכל עשייה, כל עוד ההנעה לעשייה זו היא הנעה פנימית ולכן משתדלים לפתח סביבות עשייה מגוונת וחווייתית.
ניתן דגש על מעורבות הילדים בבחירת חלק מתכנית הלימודים ודרך הלמידה.
בית הספר מניף דגל של פתיחות לאחר ו”לשונה”, מקפידים על מפגש בלתי אמצעי של תלמידים עם אוכלוסיות “אחרות” ולפיכך משולבת בבית הספר כיתת חינוך מיוחד בה לומדים ילדים בעלי אוטיזם בתפקוד בינוני-נמוך.

לצפייה באתר בית הספר נא לחצו כאן.

דילוג לתוכן