מספר פריט : 8579

בזכות מָקְרֵא תינוקות – מסכת תענית

בזכות מָקְרֵא תינוקות - מסכת תענית

מספר פריט : 8579

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אהבה  ]  [  אחריות  ]  [  חינוך, מחנכים  ]  [  לימוד, לימוד תורה  ]  [  מורה, הוראה  ]  [  מים- ים, נהר, מעיין, באר, זרם  ]  [  נס  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  צדקה, חסד, נתינה  ]  [  תפילה, פיוט  ]  [  תשובה, חזרה בתשובה, חרטה  ]  

רב הזדמן למקום אחד, גזר תענית ולא בא הגשם. 
ירד לפניו שליח הציבור. 
אמר משיב הרוח ונשבה הרוח. 
אמר מוריד הגשם ובא הגשם. 
אמר לו: מהם מעשיך? 
אמר לו: מָקְרֵא תינוקות אני, ואני מקרא לבני עניים כבני עשירים, וכל שלא אפשר לו אינני לוקח ממנו דבר. ויש לי חבית של דגים וכל מי שפשע אני משחד אותו בהם, ומסדר לו ומפייס לו עד שבא וקורא.

תלמוד בבלי, מסכת תענית, דף כד, עמוד א

 

  קהלי יעד
כיתות ד ו
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
אהבה  ]  [  אחריות  ]  [  חינוך, מחנכים  ]  [  לימוד, לימוד תורה  ]  [  מורה, הוראה  ]  [  מים- ים, נהר, מעיין, באר, זרם  ]  [  נס  ]  [  צדיק, אדם קדוש, הגיוגרפיה  ]  [  צדקה, חסד, נתינה  ]  [  תפילה, פיוט  ]  [  תשובה, חזרה בתשובה, חרטה  ]  
דילוג לתוכן