מספר פריט : 1529

בוש (2006) הקדמה למהדורה מיוחדת של TCR על קונטמפלציה בהוראה

מספר פריט : 1529

Bush, M. (2006). Foreword. Teacher’s College Record, (108) 9, pp. 1-2

המאמרים שהופיעו במהדורה מיוחדת זו של TCR (2006) מופיעים כמעט כולם בסקירה זו גם אם לא כולם מציינים במפורש את המושג “רוחניות”. המהדורה כולה מתארת ניסיונות שונים של אקדמאים בכירים לשלב קונטמפלציה בהוראה אוניברסיטאית כחלק מיוזמה של המרכז לתודעה מתבוננת וחברה (נסקר תחת ארגונים בסקירה זו) שבראשו עמדה הכותבת מיראבאי בוש. המוטו של המרכז ב 1996 היה לבדוק “האם תרגול קונטמפלטיבי יכול לשנות את הדרך בה אנו חושבים ופועלים ולתרום לחברה צודקת, חומלת ורפלקטיבית יותר?” (עמ’ 1). לטובת עניין זה המרכז יזם תוכניות שונות בעסקים, משפטים, לימודי סביבה ואחרים במסגרות אקדמיות שונות. בין התוכניות הללו הם ביקשו לערוך בדיקה של השאלות: “האם הדרך הקונטמפלטיבית לידיעה יכולה להשלים את הרציונאליות המדעית על בסיסה מושתתת האקדמיה? האם סטודנטים יכולים להיות מעורבים באופן עמוק בלמידה והכרה של הבעיות הדחופות של זמננו. האם סטודנטים ומרצים מסוגלים לפתח ביחד גישה מבינה וחומלת כלפי התנהגותו וערכיו של האחר?” (עמ’ 1). המרכז הציע מלגות לחברי סגל באוניברסיטאות שהיו מעוניינים לשלב קונטמפלציה כפדגוגיה בקורסים שהם מלמדים. המאמרים במהדורה זו מתארים ניסיונות מסוג זה. ראה רות’ (2006), סאראת’ (2006), היל ואחרים (2006) ועוד.

This is a foreword that opens a 2006 special issue of Teacher’s College Record dedicated to Contemplation and Higher Education. I review most of the papers of this issue and view them all as concerned with “spirituality” even if not always applying the word or defining the concept. The issue is based on an initiative of the Center for Contemplative Mind in Society led at the time by Mirabai Bush. The motto of the Center in 1996 was: “Could contemplative practices change the way we think and act so that we move toward a more just, compassionate, and reflective society?” (2006:1) Toward this end the center has initiated diverse programs in business, law and environmental leadership within academic circles. Within these programs they sought to conduct an inquiry into the questions: “Could a contemplative way of knowing complement the rational, scientific way on which the academy is based? Could students become deeply engaged with new ways of knowing and learning that address the urgent issues of our time? Could students and teachers together develop a more compassionate understanding of the behavior and values of others?” (2006:1). The center offered fellowships to faculty of higher education who were interested in developing courses that incorporate contemplative practice within their pedagogy. This special issue describes the experiences of some of these faculties within leading universities in the U.S.

נכתב ע"י: בוש מ..
דילוג לתוכן