מספר פריט : 8682

באמצע הדרך הולכים סוסים – הרבי מקוצק

באמצע הדרך הולכים סוסים - הרבי מקוצק

מספר פריט : 8682

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  מילות מפתח
בעלי חיים  ]  [  דו קיום, סובלנות, קנאות וקיצוניות, מתינות ופשרה  ]  [  הגזמה, הפרזה, גוזמה  ]  [  מסע, דרך  ]  [  קיצוניות ופשרה  ]  [  שבירת חוקים ומוסכמות  ]  

בקוצק לא האמינו בדרך האמצע,

בשביל הזהב.

באמצע הדרך הולכים סוסים,

לא בני אדם.

מתוך: קוצק במאבק למען חיי אמת.  מאת: אברהם יהושע השל.

  קהלי יעד
כיתות ז ט
כיתות י יב
מבוגרים
  מילות מפתח
בעלי חיים  ]  [  דו קיום, סובלנות, קנאות וקיצוניות, מתינות ופשרה  ]  [  הגזמה, הפרזה, גוזמה  ]  [  מסע, דרך  ]  [  קיצוניות ופשרה  ]  [  שבירת חוקים ומוסכמות  ]  
דילוג לתוכן