מספר פריט : 8595

אצילות מה משמעותה? – אברהם יהושע השל

אצילות מה משמעותה? - אברהם יהושע השל

מספר פריט : 8595

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
פילוסופיה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
נשמה, נפש, רוח  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  

אציל הרוח הוא האיש אשר עושרו הגנוז עולה על עושרו הנראה,
אשר נכסיו הטמונים מרובים על הגלויים,
אשר הטפח שהוא מכסה רב מן הטפחיים שהוא מגלה.

אין העדינות מצויה אלא במקום אשר הפנימיות מרובה על החיצוניות,
הסוד  מרובה על הפשט,
העמקות על הרחבות.

האצילות היא הרווח העולה לנשמה כשהיא מחליפה את הארעי בקבע, את המועיל בחשוב.

מתוך: The spirit of Jewish Education, בספרו “אלוהים מאמין באדם”. עמ’ 50. (עריכה ותרגום: דרור בונדי).

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
פילוסופיה
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
נשמה, נפש, רוח  ]  [  סוד, תורות נסתר, אזוטריקה  ]  
דילוג לתוכן