מספר פריט : 8711

אין לנו פנאי לחיים רוחניים – ברל כצנלסון

אין לנו פנאי לחיים רוחניים - ברל כצנלסון

מספר פריט : 8711

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
פילוסופיה תרבות מערבית מודרנית
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
ארץ ישראל, ארץ הקודש, מולדת  ]  [  זהות, עצמי, מי אני  ]  [  רוח, רוחניות  ]  

“עכשיו אנו עומדים בארץ בתקופה של בניה ראשונית … ובהקמת שלדי הבנין. אין לבנו נתון עוד לריהוט הבית, לסידורו הפנימי … עוד אין לנו פנאי לחיים רוחניים עמוקים. הדבר היחיד שמצדיק את חיי דורנו, שנותן להם טעם, שמנחיל להם ערך קיים הוא מאמץ הבניה עצמו. מחוץ לזה אנו דלים ורשים כשתילים שלא נקלטו כהלכה. סכנת חיי ערב-רב אורבת בכל פינה … אבל עוד נצפנו [=צפויים] לנו ימים. עוד יֵשבו יהודים רבים-רבים בארץ ומכאובינו התרבותיים לא יתנו להם דֹמִי [=שקט]. ומה שנידון בימינו בזלזול, אם מעבודה קשה ואם מקהוּת- רוח, עוד יהפוך לבאים אחרינו למצוּקת-נפש גדולה.

וכמו שאנו מתחבטים עכשיו בשאלות העבודה העברית- שאלת השאלות של קיוּמינו בארץ- כּכה נתחבט בימים הבאים בשאלת גורלנו התרבותי”

ב’ כצנלסון, “אבל יחיד” (על ביאליק) תמוז תרצ”ד, כתבי ב. כצנלסון, תל-אביב תש”ז, כרך ו’, עמ’ 337 – 338.

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  שיוך תרבותי
פילוסופיה תרבות מערבית מודרנית
  אורך טקסט
טקסט רגיל
  מילות מפתח
ארץ ישראל, ארץ הקודש, מולדת  ]  [  זהות, עצמי, מי אני  ]  [  רוח, רוחניות  ]  
דילוג לתוכן