מספר פריט : 1464

אַתֵאִיזְם, אגנוסטיות, כפירה, אפיקורוס

אַתֵאִיזְם, אגנוסטיות, כפירה, אפיקורוס

מספר פריט : 1464

  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  מילות מפתח
אמונה  ]  [  האדם במרכז, הומאניזם  ]  [  חילון, חילוניים, חול  ]  [  כפירה, אתיאיזם  ]  [  מדע, מחקר, אקדמיה  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  

“אתאיזם” פירושו העדר אמונה באלהים, דחיית האמונה באלהים. (“תאוס” פירושו אל, “תאיזם” – אמונה באל (או אלים) או העמדה שקיים אל. התוספת של “א” היא לשלילה של אמונה/עמדה זו.)

יש אתאיסטים שמאמינים שאין אלהים ואף מנסים להוכיח את טיעוניהם. אתאיסטים אחרים פשוט לא מאמינים באלהים… מי שאינם בטוחים אם יש או אין אלהים, או חושבים שהדבר לא ניתן להכרעה ברורה נקראים “אגנוסטיים” (“גנוזיס” הוא ידע, ו”אגנוסטי” הוא מי שאינו יודע, או מתנגד לטענת הידיעה.)

קראו עוד על אתאיזם בויקיפדיה.

השערתם של משקיפים רבים במאה ה-19 במערב היתה, שהחילון והאתאיזם זהים, ושעם התפשטות ההשכלה והתפתחות המדע – אנשים יפסיקו להאמין באלהים. עם זאת, גם בחברות החילוניות (וגם בשכבות משכילות) מספר האתאיסטים נותר יחסית נמוך. בסקרים מתקבלים מספרים אופייניים מעין הבאים: בארה”ב יש כ-4% אתאיסטים בלבד, ואילו במדינות מרכז אירופה (וגם בקרב יהודים בישראל) האחוז מגיע עד 20% או 30%.

“כפירה” היא התנגדות לאמונה באלים, ניתוק היחסים עם האלים, הפרה מכוונת של צווי הדת או הפגנת חוסר כבוד כלפי סמלי הדת או האל(ים). מונח זה משמש בד”כ בידי אנשי הדת המבקשים להוקיע את מי שעוזבים את הדת או פועלים נגדה, אולם משמעותו גם שימושית להקשר הפילוסופי או המשפטי בו אדם ה”כופר” בטענה למעשה מתנגד לה, מכחיש אותה או טוען שאינה נכונה.

אפיקורוס היה פילוסוף יווני (שחי במאות 4-3 לפה”ס) ולא כפר בקיומם של האלים. (עם זאת, הוא סבר כי הם אדישים לגורל האדם ואינם מתערבים בעולמנו, ולכן דחה את פולחן האלים והקרבת הקורבנות.) בספרות הרבנית שמו של אפיקורוס הפך נרדף לכופר. הרמב”ם כותב, למשל כי המילה אפיקורוס “עניינה מי שמפקיר ומבזה את התורה או לומדיה, ולפיכך קורין בזה השם כל שאינו מאמין ביסודי התורה, ומי שמבזה החכמים או איזה תלמיד חכם שיהיה או המבזה רבו” (הקדמה לפרק “חלק”, סנהדרין י, משנה א). במקום אחר הוא קובע כי אפיקורוס הוא מי שאינו מאמין בנבואה (או בנבואת משה) או “האומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם” (הלכות תשובה, פרק ג, הלכה ט”ז).

נכתב ע"י: ד"ר מריאנה רוח מדבר.
  קהלי יעד
כיתות י יב
מבוגרים
  מילות מפתח
אמונה  ]  [  האדם במרכז, הומאניזם  ]  [  חילון, חילוניים, חול  ]  [  כפירה, אתיאיזם  ]  [  מדע, מחקר, אקדמיה  ]  [  מחשבות, חשיבה  ]  
דילוג לתוכן